Magyar nyelv és irodalom/Támasz/A napközis tanulás

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<p class=normal>Minden napközis nevelő feladata és célja kell legyen a tanulás
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
tanítása és a képességek fejlesztése. A kisgyermek délutáni napirendjébe
+
-
illeszkedő tanulási munkafolyamat elengedhetetlenül szükséges. Ennek
+
-
hatékonysága a <span class=idezet>tanulási</span> idő szervezésén és <span class=idezet>
+
-
irányításán</span> valamint a házi feladat mennyiségén és
+
-
milyenségén múlik. <span class=dvv>A házi feladat nem cél, hanem eszköz a
+
-
tanulás tanításának folyamatában</span>. Nem a feladatok mennyiségétől függ a
+
-
tanulás hatékonysága. A tanulás tanításához kapcsolódó konkrét feladatok a
+
-
tanulási idő különböző egységeiben jelennek meg.A feladatok következőképpen
+
-
csoportosíthatók: <span class=idezet>a tanulási technikák</span>, az <span class=idezet>
+
-
önálló tanulás</span>, a <span class=idezet>csoportos
+
-
tanulás</span>, a <span class=idezet>készség és képesség fejlesztés</span>,
+
-
valamint az <span class=idezet>ellenőrzés-önellenőrzés</span>. A napközis
+
-
nevelő nem fejlesztő pedagógus, mégis végezhet és végez is fejlesztő munkát. Ez
+
-
a fejlesztő munka az esetek nagy részében a tantárgyhoz kapcsolódó általános
+
-
fejlesztés. Sokszor végzünk kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő munkát is. Ez
+
-
vagy az <span class=idezet>önálló tanulás</span> elején vagy szabadidőhöz
+
-
kapcsolódóan történik.</p>
+
-
 
+
-
<p class=normal>Röviden összefoglalom a tanulás tanításának céljait
+
-
osztályonként. Első-második osztályban megtanítjuk, begyakoroltatjuk, illetve
+
-
szokássá alakítjuk a <span class=idezet>tanulási technikák</span> jó
+
-
részét. Harmadik-negyedik osztályban bővítjük, illetve javítjuk az ismert
+
-
technikákat. Negyedik osztály évvégére ezeket már önállóan alkalmazzák a
+
-
gyerekek.</p>
+
-
 
+
-
<p class=normal>Negyedik osztály végére el kell juttatni a tanítványainkat az
+
-
önálló tanulás szintjére, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy remélhetőleg
+
-
saját tanulási stratégiával rendelkezik majd. Ez a saját <span class=dvv> [[tanulási stratégia]]</span>
+
-
azt jelenti, hogy minden benne van, amit első osztálytól fogva <span class=dvv>
+
-
tanuláshoz kapcsolódó szokás</span>okban, <span class=dvv>techniká</span>kban
+
-
a gyermek elsajátított és természetesen <span class=dvv>ötvöződik a saját
+
-
képességeivel, készségeivel, iskolán kívüli tanulási tapasztalataival.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal>A magyar nyelv és irodalom, /olvasás, nyelvtan, írás,
+
-
fogalmazás/ az a tantárgy, ahol osztályonként jó néhány fontos <span class=idezet>
+
-
tanulási technikát</span> kell megtanítanunk a gyerekeknek. A
+
-
magyar nyelv és irodalom tantárggyal mindennap találkozik a kisgyerek, ezért
+
-
nagyon jó lehetőségünk van az anyanyelvi készségek állandó gyakorlására,
+
-
fejlesztésére.</p>
+
-
 
+
-
[[/*]]
+

2015. szeptember 16., 12:09 változat

SZERKESZTÉS ALATT