Magyar nyelv és irodalom/Támasz/A napközis tanulás

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
A (1 revision(s))
27. sor: 27. sor:
<p class=normal>Negyedik osztály végére el kell juttatni a tanítványainkat az
<p class=normal>Negyedik osztály végére el kell juttatni a tanítványainkat az
önálló tanulás szintjére, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy remélhetőleg
önálló tanulás szintjére, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy remélhetőleg
-
saját tanulási stratégiával rendelkezik majd. Ez a saját <span class=dvv>stratégia</span>
+
saját tanulási stratégiával rendelkezik majd. Ez a saját <span class=dvv> [[tanulási stratégia]]</span>
azt jelenti, hogy minden benne van, amit első osztálytól fogva <span class=dvv>
azt jelenti, hogy minden benne van, amit első osztálytól fogva <span class=dvv>
tanuláshoz kapcsolódó szokás</span>okban, <span class=dvv>techniká</span>kban
tanuláshoz kapcsolódó szokás</span>okban, <span class=dvv>techniká</span>kban

2008. július 30., 07:49 változat

Minden napközis nevelő feladata és célja kell legyen a tanulás tanítása és a képességek fejlesztése. A kisgyermek délutáni napirendjébe illeszkedő tanulási munkafolyamat elengedhetetlenül szükséges. Ennek hatékonysága a tanulási idő szervezésén és irányításán valamint a házi feladat mennyiségén és milyenségén múlik. A házi feladat nem cél, hanem eszköz a tanulás tanításának folyamatában. Nem a feladatok mennyiségétől függ a tanulás hatékonysága. A tanulás tanításához kapcsolódó konkrét feladatok a tanulási idő különböző egységeiben jelennek meg.A feladatok következőképpen csoportosíthatók: a tanulási technikák, az önálló tanulás, a csoportos tanulás, a készség és képesség fejlesztés, valamint az ellenőrzés-önellenőrzés. A napközis nevelő nem fejlesztő pedagógus, mégis végezhet és végez is fejlesztő munkát. Ez a fejlesztő munka az esetek nagy részében a tantárgyhoz kapcsolódó általános fejlesztés. Sokszor végzünk kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő munkát is. Ez vagy az önálló tanulás elején vagy szabadidőhöz kapcsolódóan történik.

Röviden összefoglalom a tanulás tanításának céljait osztályonként. Első-második osztályban megtanítjuk, begyakoroltatjuk, illetve szokássá alakítjuk a tanulási technikák jó részét. Harmadik-negyedik osztályban bővítjük, illetve javítjuk az ismert technikákat. Negyedik osztály évvégére ezeket már önállóan alkalmazzák a gyerekek.

Negyedik osztály végére el kell juttatni a tanítványainkat az önálló tanulás szintjére, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy remélhetőleg saját tanulási stratégiával rendelkezik majd. Ez a saját tanulási stratégia azt jelenti, hogy minden benne van, amit első osztálytól fogva tanuláshoz kapcsolódó szokásokban, technikákban a gyermek elsajátított és természetesen ötvöződik a saját képességeivel, készségeivel, iskolán kívüli tanulási tapasztalataival.

A magyar nyelv és irodalom, /olvasás, nyelvtan, írás, fogalmazás/ az a tantárgy, ahol osztályonként jó néhány fontos tanulási technikát kell megtanítanunk a gyerekeknek. A magyar nyelv és irodalom tantárggyal mindennap találkozik a kisgyerek, ezért nagyon jó lehetőségünk van az anyanyelvi készségek állandó gyakorlására, fejlesztésére.

További oldalak