Magyar nyelv és irodalom/Támasz/A fejlesztőpedagógus munkája/Szabadidőben végezhető fejlesztés

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Fejletlen beszédkészség esetén a gyerekek tudatos beszéltetése, bábjátékba vonása, illusztrációról szóbeli ismertetés kérése.

Fejletlen íráskészség esetén finommozgást fejlesztő tevékenységek szervezése: agyagozás, gyöngyfűzés, papírmozaik készítése, papírvágás, papírhajtogatás, gyurmázás.

Görcsös ceruzafogás esetén: ecsetrajz, festés ujjal, nagyméretű krétarajz készítése.

Rosszul olvasó gyermek esetén: rendszeres meseolvasás kapcsán elképzeltetjük vele a helyszínt, a szereplőket, az eseményt, és a kialakult belső képet elmondatjuk, vagy lerajzoltatjuk. Adhatunk olyan feladatot is, hogy újságokban keressen érdekes cikket, és arról számoljon be. Ez motivációs bázisnak is kiváló.

Önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése szellemi vetélkedőkkel és az ezekre való felkészüléssel történhet.

Szövegértő képesség fejlesztése: A szövegértés függ a megfigyelő-, lényegkiemelő-, emlékezőképesség minőségétől, valamint a szókincs nagyságától és a figyelemkoncentráció tartósságának mértékétől.

Lényegkiemelő képesség fejlesztése: tömörítés képességének fejlesztése, bővítés képességének fejlesztése, szövegek értelmi tagolása (kulcsszavak keresése), vázlatkészítés (fejlesztés kezdeti szakaszában rajzos formában).

 

Megfigyelő-, emlékezőképesség, szókincs, figyelem és gondolkodás fejlesztése:

- Füles rejtvényei, labirintusjátékok, BOA feladatai, hibakereső feladványok, szókereső játékok.

- Szótag-játék: hallott szavak szótagszámának lejegyzése (elválasztási hibákat is korrigál.

- Szórejtvény: tanult tantárgyak tananyagából készítjük

- Különböző szóhalmazok megfigyeltetése: válogatás megadott szempontok alapján, megfigyelési idő csökkentésével

- Ritmikai játékok: ritmikus visszhang, ritmikus futótűz, ütemváltó játékok

- Kakukktojás játék: oda nem illő szavak kiválogatása

- Szövegben való tájékozódást segítő gyakorlatok: ismétlődő szavak keresése időre. Fontos adatok keresése időre. Válogató olvasás technikai, tartalmi, grammatikai, stiláris szempontok alapján.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.