Magyar nyelv és irodalom/Támasz/A fejlesztőpedagógus munkája/A tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók, és ezek fejlesztési lehetőségei/A nagy és finommozgások, testséma fejlesztése

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

Nagymozgások fejlesztése

Sportversenyek: főleg akadályok kerültetésével, átlépésével, irányváltoztatással.

Ugróiskolák: kétlábon, egylábon, oldalirányban történő ugrással.

Játékok:           A kerék

    A japán létra

           

Finommotorika fejlesztése

                        Elsősorban manuális tevékenységekkel valósítható meg:

gyurma, térépítő, LEGO, hajtogatás, gyöngyfűzés, puzzle-játék, mintakirakás, vágás, rajzolás, festés, színezés.

 

Testséma fejlesztése

Ez elsősorban a testnevelési órák feladata (különböző járások, függeszkedések, törzset fejlesztő gyakorlatok).

Mi jól fejleszthetjük a drámajátékok köréből az utánzó játékokkal, pl. Tükörjáték.

Játék: Karmester játék

Fontos a névutók tanítása és alkalmaztatása . A páros játékok jól szolgálhatják ezt a célt. (elé, mögé, mellé)

              Kacsintó játék

 

Image:cikk_282_image001.jpg

A laphoz nem tartoznak aloldalak.