Magyar nyelv és irodalom/Módszertani alapelvek/Drámapedagógia/A dráma fókusza, kerete

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

Fókusz:

Az a kérdés, amire a gyerekekkel együtt keressük a választ. A drámatanárnak nincs válasza, csak kérdései vannak. A válasz minden gyerekben a munka során fogalmazódik meg. Hagyni kell, hogy a gyerekben a válasz megfogalmazódjon, és hogy tovább dolgozzon.

A leggyakrabban előforduló hiba, hogy egy viszonylag rövid időegységbe túlságosan sok elemet próbálunk belesűríteni. Amikor a feldolgozásra kerülő témát kiválasztottuk, a gyerekekkel közösen kell kijelölnünk annak egy maghatározott aspektusát, azt, amelyik a gyerekek számára is jelentősséggel bír.

Lehetséges fókuszok:

- Elvont fogalmak (felelősség, szeretet, barátság, agresszió)

- Pozitív vagy negatív emberi tulajdonságok (fösvény, hősies, bátor szerény)

- Ember – ember közötti viszony

- Ember – társadalom közötti viszony

- Ember – környezet közötti viszony

- Társadalmak közötti viszony

- Egyéni sors – közösségi sors ellentéte

- Magánérdekek ütközése

A fókusz megadásával a valóság egy szeletére irányítjuk a tanulók figyelmét. A tanulási terület kiválasztása után egy szűkebb területet (fókuszt) is ki kell választani, amelyet jobban meg akarok világítani. A fókusz tulajdonképpen az a nézőpont, amiből a feladatot vizsgálom. Nem a mesével, hanem a mögöttes tartalommal kell dolgozni. A mese csak paraván, szövet. A fókuszt sokoldalúan kell körüljárni, hogy a gyerekeknek minél nagyobb rálátása legyen az adott problémára, minél több ismeretet élményt, új tapasztalatot szerezhessenek.

A fókusz megválasztásánál figyelembe kell venni:

- A gyerekek igényeit.

- Életkorát.

- Az adott oktatási, vagy nevelési feladatot, célt.</span>

A dráma kerete:

„Keret: minden társadalmi kapcsolatban két aspektus van jelen. Az egyik az az akció, amely az eseményt valamilyen végső állapot felé vezeti.

A másik az a nézőpont, amelyből az emberek az adott esemény felé közelítenek. Ez maga a keret, amely a résztvevők számára (a) feszültséget és (b) jelentést teremt.” (Heathcote)

A keret tervezésekor három elemt kell figyelembe vennünk:

FORMA ↔ NÉZŐPONT ↔ FESZÜLTSÉG

Keret = konvenció = helyzet.

A keretet mindig a tanár adja meg. Munkaforma, amiben a dráma zajlik.

- Fotó (családi fotó)

- Kihangosítás (szereplők gondolatai)

- Állókép

- Nagycsoportos megbeszélés (családi fotók elemzése, hatáselemzés)

- Gondolatkövetés (cetlire írt gondolatok)

- Szimbólumépítés (tölgyfa)

- Szertartásjáték (ajándék a tölgynek)

- Improvizáció (hogyan fejeznéd be a mesét?)

- Szerep a falon

- Körmese

- Következményjáték

- Dokumentum készítése

A laphoz nem tartoznak aloldalak.