Magyar nyelv és irodalom/Módszertani alapelvek/Drámapedagógia/A drámát szabályozó elemek

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

A dráma megszerkesztése, a dráma vezetése közben alkalmazott munkaformák segíthetik a tanárt a drámai folyamat szabályozásában. A drámát úgy kell tekintenünk, mint egy eszközt, amely keretet teremt az értelmezésre, visszajelzésre és a gondolatgazdag, aktív, feltáró munkára.

Tartalomjegyzék

A drámát szabályozó elemek:

A tanulási szerződés

Az esetleg felmerülő fegyelmezési problémák megoldására szolgál. Amennyiben szükséges, állítsuk meg a munkát. A szerződés a drámában ugyanazt a szerepet tölti be, mint a szabály a játékban. A tanár többször megállíthatja a munka folyamatát mindaddig, amíg nem sikerül magasabb szintre emelni a játékot.

A tér

Számos szabályozási probléma a tér meghatározatlanságából ered. Minden alkalommal el kell dönteni, hogy milyen típusú teret kívánunk kialakítani. A tér lehet szerkesztett és szerkesztetlen, szűkös, vagy túlságosan tág, de lehet elszigetelésre is alkalmazni. A tér meghatározása mindig az adott feladattól vagy helyzettől függ.

A szerep

Szerepbe lépéskor a valóságból átváltunk a képzeletbeli világra. Eltereljük figyelmünket a valóságos szerepről, illetve azt más nézőpontból is megvizsgálhatjuk. A szerep megajánlásánál érdemes a következőket figyelembe venni:

-Csak felnőtt szerepeket ajánljunk meg

-Felelősséget hordozó szerepek legyenek

-Ragaszkodjunk a hiteles attitűdhöz és viselkedéshez

-Egyénített szerepeket javasoljunk

-Tegyük próbára a gyerekek egységre való törekvését

-Gondosan válasszuk meg saját szerepünket

-A negatív energiákat igyekezzünk a tanári szerep felé terelni

A rítusok (a jelenlét szintjének ellenőrzése.)

A rítus lehet ünnepélyes vagy hétköznapi. Az elkötelezettséget próbára tevő rítusok emlékeztetik a résztvevőket a viselkedési szabályokra.

A munkaformák – lehetőséget teremtenek a közvetlen szabályozásra

-tanári irányítás mellett végzett gyakorlatok

-páros munka

-játékok

-gyűlés (ahol a tanár elnököl)

-élőképek

-szimuláció

-mozgássorok tanári irányítással

-írásos munka

-rajzolás

-mímes játékok

Az anyag megválasztásánál vegyük figyelembe:

-Soha ne hozzunk létre olyan helyzetet, ahol két csoport áll egymással szemben.

-A drámai szituáción belül feszültségnek kell megjelennie.

-A tartalomnak kapcsolódnia kell a gyerekek élményanyagához.

-Mindenkinek részesülnie kell a feladatból. (Senki sem unatkozhat!)

Ha egy gondolat nem ragadja meg a tanulók figyelmét, vessük el, vagy helyezzük azt másik kontextusba.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.