Magyar nyelv és irodalom/Könyvesház

Az Alsós tanítói portálból

Image:cikk_292_image001.jpg

Tanítók új taneszközei

Az elmúlt években sok probléma övezte a tankönyvek és a taneszközök választását. Ezt mi pedagógusok több szempontból is érzékeljük. Tudjuk, hogy milyen felelősség egy új tankönyvet, taneszközt választani. Több évtizedes tapasztalat mondatja velünk, hogy miféle tankönyv, taneszköz segíti, segíthetné munkánkat. Ez a motíváció is előmozdította, hogy kollégáink intenzíven részt vállaljanak egy-egy új tankönyv megírásában, vagy taneszköz fejlesztésében. Tantestületünk számos tagja tankönyvszerző is. Többféle tantárgy tankönyvei is jelentek meg kollégáink tollából. A kortárs gyerekirodalom művei igen népszerűek az alsó tagozatos diákok között. A kisiskolások gyakori olvasói Bosnyák Viktória regényeinek, aki már többször volt az alsótagozat vendége író-olvasó találkozó alkalmával. A kötelező és ajánlott irodalom összeállításakor több művét is ajánljuk ennek a korosztálynak is. Az olvasási kedvet az ő könyveivel is szeretnék felkelteni, amely kiemelt feladata a tanítónak. Az ő könyvei alapján készült néhány feladatgyűjtemény a szövegértés fejlesztésére.

Tündérboszorkány feladatgyűjtemény 3-4. osztályosok részére ; Tündérboszorkány feladatgyűjtemény 5-6. osztályosok részére Bosnyák Viktória azonos című könyve alapján készítették: Csájiné Knézics Anikó és Szilvásiné Turzó Ágnes

Az olvasás és a szövegértés elválaszthatalan voltát szeretnék kiemelni a megjelent taneszközök segítségével. A feladatgyűjtemények a megértést támogatják. Hozzásegítik a tanítót, tanulót a könnyebb értelmezéshez, magyarázathoz. A feladatgyűjtemények segédeszközök a szövegelemzéshez. A feladattípusok rendszere alkalmazkodik az életkori sajátosságokhoz és sokszínűsége a lényeglátást, lényegkiemelést szolgálja. A feladatsorok ötvözik a modern feladattípusokat a bevált, hagyományos jellegűekkel, újszerű köntösben.

Csájiné Knézics Anikó: A sirály a király? - feladatgyűjtemény A Bosnyák Viktória meseregényének 14 fejezete összeállítás a „j” és „ly” gyakorlásához, a feladatgyűjtemény pedig a meseregény feldolgozásának otthoni vagy tanórai taneszköze lehet.

Csájiné Knézics Anikó: Ezt nevezem! – feladatgyűjtemény Bosnyák Viktória meseregényének felépítéséhez igazodva valamennyi fejezetéhez azonos koncepció szerint összeállított feladatsor tartozik. KÉPPPPKÉKÉPPMMMMMMEEEMMmmmmmmMM Megtiszteltésnek érzezzük, hogy kortárs mai író művéhez készíthettünk szövegértést segítő feladatgyűjteményt. Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!