Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Feladattípusok/Ismeretlen szöveg feldolgozása

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

Ismeretlen szöveg feldolgozása esetén:

A feldolgozást megelőző feladattípusok / előzetes házi feladat/

szó-, esetleg képanyaggyűjtés

szómagyarázat, szóértelmezés

íróról, költőről előzetes gyűjtőmunka

ismétlő feladatok a témához kapcsolódóan

közmondások, szólások, idézetek keresése

A feldolgozás során ajánlott feladatok, tevékenységek

a szöveg bemutatása

részegységek kijelölése, sűrítés tételmondatként

tér, (helyszín) idő, szereplők

szerkezeti sajátosságok

változatok és feldolgozások (színházi előadás, film, bábelőadás, …)

vázlatkészítés szóban vagy írásban

A feldolgozást követő ajánlott szó- és írásbeli feladatok

a szöveg elmondása különböző nézőpontból

szerepek szerinti felolvasás

dramatizálás, megjelenítés bábfigurákkal

a szereplők megelevenítése mozdulatokkal, mimikával

címvariációk készítése

a szöveg szűkítése, bővítése adott szempont szerint

valamely szereplő érzéseinek, gondolatainak megfogalmazása monológ formájában

a szereplők külső, belső tulajdonságainak jellemzése

érdekes szófordulatok vizsgálata

rajzos feladatok, illusztráció készítése

a szöveg továbbgondolása

A laphoz nem tartoznak aloldalak.