Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Feladattípusok

Az Alsós tanítói portálból

< Magyar nyelv és irodalom | Hozzárendelhető segédletek
Admin (Talk | Szerkesztései) 2007. december 10., 23:38 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

A feldolgozást megelőző feladattípusok / előzetes házi feladat/:

szó-, esetleg képanyaggyűjtemény

szómagyarázat, szóértelmezés

íróról, költőről előzetes gyűjtőmunka

ismétlő feladatok a témához kapcsolódóan

közmondások, szólások, idézetek keresése

A feldolgozás során ajánlott feladatok, tevékenységformák:

a mese bemutatása: felolvasással

ismerkedés néma olvasással

következtetések a szövegből

ok-okozati összefüggések keresése

események időrendjének megállapítása

megadott szempont szerinti csoportosítások

olvasástechnikát fejlesztő gyakorlatok

általánosítások megfogalmazása

analóghelyzetek felismerése

mélyebb tartalmi fogalmak megismerése

nyelvi érzékenységet fejlesztő gyakorlatok

többletjelentést vizsgáló gyakorlatok


További oldalak