Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Feladatlapok útmutatóval/Tücsök

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Volt egyszer egy szegény kis foltozóvarga. Tücsöknek hívták, és annyi gyereke volt, mint a rosta fenekén a lyuk, még eggyel több is. Ej, gondolta szegény feje, mit csinál ő ennyi gyerekkel, elmegy, elpusztítja magát. Ahogy megy a varga, mendegél hetedhét országon át, egy városba ér. Ott meg az van írva a várra, hogy egy tudóst hat véka aranyért felfogad a király. No, gondolta, tudós még soha nem volt, de neki úgyis mindegy! Mondja a kapusnak, mi járatban volna, a királyhoz akar elszegődni.

-Szerencséd lesz, biztos fel is fogadnak, mert a királykisasszony gyémántköves aranygyűrűje elveszett. Ha kideríted, hol keressék, kíséretet is adnak a hat véka aranyhoz!

Vitte is egyből a király elé.

- Vigyázz, mit vállalsz! Ha a gyűrű mégsem lesz meg, nem vagy igazi tudós, a fejedet vétetem! – figyelmeztette a király avargát.

- Felség, én a fejem nyugodtan kezedbe ajánlom, de amíg nem eszem, a gyűrű sem mutatkozik előttem!

Bezárták egy nagy szobába, hogy enni hozzanak neki.

„Ej – gondolja -, megszámolom, hogy hányféle itt az étel!” Hozza is a levest a szobalány, ő meg rámondja:

- Itt jön az első.

Néz a szobalány, mert a gyűrűt hárman lopták el, és az egyik csakugyan ő volt. Szólt a szakácsnénak.

- Majd én viszem a paprikást neki, hadd látom, csakugyan tud-e a dologról mondja a szakácsné. Tücsök meg számol tovább:

- Itt jön a második.

Megijed a szakácsné is:

- Szent isten, csakugyan tudja!

Küldik az inast a tésztával, s az is mit hall:

- Itt jön a harmadik.

Csakugyan mindent tud, nagy tudós, de hát ők most mit tegyenek?

Bemennek a vargához, és megvallották:

- Tudós uram, mi loptuk el a gyűrűt a kisasszonyunktól.

- Fő, hogy bevallottátok – mondta Tücsök.- Hozzátok most ide a gyűrűt, a többi az én dolgom! Futottak, ahogy bírta, érte, ő meg egy kis darab kenyérbe gyúrta, és morzsával együtt kiszórta az ablakon a pulykának. A pulykák közt volt egy öreg kan pulyka, lenyelte a gyűrűt kenyerestül. Ezzel rendben volt minden, a kis varga tapsolt, hogy vigyék a király elé.

- Felséges atyám – azt mondja a királynak -, a gyűrűt a királykisasszony hagyta el séta közben, és egy kan pulyka nyelte le, annak a begyében keressék.

- Ha ez igaz – azt mondja a király -, hat véka arannyal együtt katonákkal kísértetlek haza, de ha tévedtél, tudod, mi következik!

Meglett a gyűrű. És a király másnap kiméretett hat véka aranyat. Bársonyos hintóba ültette Tücsök uramat, melléje rendelte az udvarmestert s egy regiment katonát, nehogy a temérdek sok aranyat elrabolhassák.

Amint mentek az úton, egyszerre csak mi jut, mi nem jut az udvarmester eszébe, gondolja magában:

- Megállj, varga, megtréfállak!

Leszáll a hintóból, meglát a földön egy tücsköt, felveszi, jó szorosan a markába szorítja, s kérdi a vargától:

-Na Tücsök uram, ha olyan nagy a tudománya, mondja meg, hogy mi van a markomban.

Gondolkozik a varga, vakarja a fejét, s azt mondja nagy kínjában:

-Na, most, Tücsök, megszorultál!

-Az ám – mondja az udvarmester, - csakugyan tücsök van a markomban. Mégis nagy a kend tudománya.

Hazatértek, behordták a varga házába a tenger sok kincset. Összecsődült csodájára az egész falu. De bezzeg Tücsök uram nem sajnálta az aranyat. Két marékkal osztotta boldognak, boldogtalannak.

Még most is osztogatja, ha mind el nem fogyott azóta.

 

Osztály: 4.

Témakör: Mesék

Tananyag: Tücsök című magyar népmese

Tartalomjegyzék

A téma előkészítése

A „véletlen” szerepe a mindennapokban

Szórejtvény csoportokban való megoldása

é,e,e,v,l,t,l,n – minden betűt felhasználva értelmes szót kell kirakni!

A szórejtvény megfejtése után a csoport mondjon olyan „véletlen”

helyzeteket, amelyek velük megtörtént!

Végszavas rögtönzés csoportonként

Feltételezések a címről – Tücsök

Ha cím: Miről szólhat?

Szövegbefogadás

Tanítói felolvasás.

Hangulatok, érzések a mesével kapcsolatban.

Az olvasmány feldolgozása

Elsődleges megértést vizsgáló kérdések – szöveg szerinti igazolással

Miért jelentkezett tudósként a királynál a varga?

Miért vallották be neki a szolgák a lopást?

Hová dugta el a varga a gyűrűt?

Hogyan tréfálta meg az udvarmester a vargát?

A varga tulajdonságai – a csoportok választhatnak melyik módot választják a feladat megoldására.

Szerep a falon – kép kiegészítés: varga „körvonala”, a rajzon kívülre a külső, a rajzba a belső tulajdonságokat kell írni.

Rajzot készíteni, hogyan nézhetett ki a varga? 

Felsorolni, mit viselhetett a varga?

Miért kaphatta a varga a Tücsök nevet?

Közös megvitatás.

A helyszínek megjelenítése

Milyen helyszíneken játszódik a mese?

A helyszíneket az asztalokon lévő eszközök segítségével kell „kirakni”. Hogy nézhetett ki? Mi lehetett benne?

Vargalak (gombok)

A király fogadóterme (gyufaszálak)

A nagy szoba, ahová bezárták a vargát (kagylók)

Az út hazafelé (kavicsok)

A falu (cédulákon: templom, korcsma, …)

Minden csoport kirakja a maga helyszínét.

Minden csoport megnézi a másik csoport munkáját és véleményt mondanak.

„Kreatív” következtetés: Honnan tudták az emberek, hogy a király tudóst keres?

Hirdetés szövegének megfogalmazása csoportokban.

Az olvasmány szintézise

Mi mentette meg Tücsök uram életét?

Körmese alkotása – 5 mondatos szűkítéssel

A történet továbbgondolása

Hogyan élhetett 1 év múlva a varga?

A laphoz nem tartoznak aloldalak.