Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Beszédfejlesztés - Hallásfejlesztés/Ritmusgyakorlatok

Az Alsós tanítói portálból

(Import a forrásból)
Aktuális változat (2007. december 10., 23:38) (szerkesztés) (visszavonás)
A (1 revision(s))
 

Aktuális változat

Olvassuk el a szavakat! Vigyázzatok a hangok pontos ejtésére!

bor-bór

tol- toll

tüzet- tűzet


vetem- vettem

bírom- bíróm


épen- éppen

öt- őt


kel- kell

török- törők


var- varr

csikós- csíkos


fejel- fejjel

Olvassátok el a közmondásokat! Érzékeltessétek a rövid és hosszú szótagokat!

Szó szót húz.

Lassan járj, tovább érsz.

Gazdag hízik, szegény fázik.

Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.

Üres hordó jobban kong, éhes dongó jobban dong.

Versek ritmizálása

Dombon törik a diót,

hegyormon a mogyorót,

- Zajuk ide csattog!

Völgyben meg a makkot.

 </span>

Három diót feltörtem,

négy mogyorót megettem.

Leltem egy zsák makkot.

- Ebből ti is kaptok!

 

Tó vize, tó vize csupa nádszál,

Egy kacsa két kacsa oda- császkál,

Sárban ezer kacsa bogarászik,

Reszket a tó vize, ki se látszik.

Olvassuk el a szavakat!

rövid egytagú szavak

az eb el ez  is ad ok oly ön öl öt öv un ül üt

be de fa ha le ma mi na ne ni no se te ti

hosszú egytagú szavak

sár bél dúl csíz tűz bőr szól kék hód túr sír csűr gát gőz hold zöld szelt vitt hord csenj volt birs

bors gyöngy int ülsz ring szarv dőlt bojt csont

Kéttagú és háromtagú szavak

patak hamu csuka kapa arany fenyő derűs fölény füzér gubó csibész eső bárány szőlő ígér gyűlik gúnya gyűrű testvér ország zengő

szunyókál szivárgott Tiszántúl kerítés vadalmát pálmafa mandula vadkacsa gesztenye vízesés vadgalamb varangyos madárdal

Mondd a megfelelő ritmussal!

Tekereg a szél,

kanyarog a szél,

didereg az eper-ág:

mit üzen a tél?

/W. S. : Tekereg a szél /

 

Elsuhogott az a füttyös

sárgarigó is délre.

Sárgul az árva diófa

Zöld terebélye?

/Nagy L.: Dióverés/

 

Szittyós réten,

tocsogós réten,

vadkacsa fészkel

zsombék fészken.

/Csanádi I.:Vadkacsás/

Szókapcsolatok

hétfejű sárkány

zengő aranyerdő

egyszemű óriás


vágtató paripák

vasorrú bába


égigérő almafa

villogó tűzmadár


bűvös varázserő

csengő-bongó fazék


furfangos anyóka

Ejtsétek ritmusosan a szavakat, tapsoljátok halkan a ritmust!

varázsütés, vérkeringés, tűlevelű, selyemzsinór, virágillat, villámgyors, vérpiros, galagonya, limonádé, szarvasagancs

Versritmusú szólások kötetlen beszélgetésben

billeg-ballag

jobbra-balra

pitteg-pattog


körbe-körbe

éjjel-nappal


imitt-amott

télen-nyáron


tárva-nyitva

girbe-gurba


nyakra-főre

dínom-dánom


hegyin-hátán

Tempó, dallam, hangsúly, beszédkészség fejlesztő, szóra késztető gyakorlatok

Hangsúly: egy-egy szótagnak a többiekhez viszonyítva nagyobb hangerővel való ejtése

Miért mész el?

Hol van?

Nem láttam!

Ne mondd!

Hej, de jó lenne!

összetett szavakban az előtag hangsúlyos: zsebkendő, szemüveg, asztalláb, ejtőernyő

Az ikerszókban az előtag hangsúlyos: irul-pirul, csűrés-csavarás, ide-oda, lim-lom, mendemonda, unos-untalan

A felsorolás minden tagja hangsúlyos: barna, sárga, zöld, tej, vaj, sajt, túró

Olvassátok el némán a mondatokat! Olvassátok el hangosan magas, erős hangon!

Adja ide!

Majd máskor!

Vigyázzon!


De jó lenne!

Hogyisne!


Hadd menjen!

Várjon rá!


Hát ez mi?

Nem engedjük!


Dehogy adjuk!

Csak azért is!


Teringettét!

Mondathangsúlyok

Itt a kezem, nem disznóláb.

Majd kiugrik a szeme.

De fennhordja az orrát!

Hogy a kakas csípje meg!

Messze földön nincsen párja.

Anyámasszony katonája.

Hangsúlyhelyek variálása

Egy csacsin lovagol

Egy csacsin lovagol

Egy csacsin lovagol

Ez a lecke nehéz.

Ez a lecke nehéz.

Kiskacsák úszkáltak a tavon

Kiskacsák úszkáltak a tavon

Kiskacsák úszkáltak a tavon

Hanglejtésgyakorlatok

Megvárlak. (eső, ereszkedő)

Miért mentetek el? (eső, ereszkedő)

Elhoztátok-e neki? (ereszkedő)

Elmentetek a színházba? (emelkedő eső)

Hogy vagy? (eső)

De szép könyv! (eső)

Bárcsak vége lenne? (eső)
Szókincs fejlesztés

Szókiegészítés: Alkoss szavakat! Csak a szó első betűjét változtathatod!

-aj (baj, csaj, faj, haj, raj, vaj, zaj)

-áj (báj, fáj, háj, máj, nyáj, száj, táj)

szavak alkotása megadott szókezdéssel:

há-…(hát, hál, hám, háp, ház, háló, háti, házi, hálás, hápog, hápogó, hálóban, hátitáska)

Alkoss új szavakat egy betű változtatásával

csap (csáp, csíp, kap, lap, nap, csak, csal, csat)

tél (tét, tény, tér, tép, bél, cél, dél, fél, szél)

Hogyan lesz a jégből víz? jég, vég, víg, víz

Hogyan lesz a májból vér? máj, váj, vár, vér

Szógyűjtés:

többjelentésű szavak mondatba foglalása

Ég a tűz. Az égen csillagok vannak.

Szócsaládok alkotása:

víz: folyóvíz, állóvíz, esővíz, tengervíz, fürdővíz

víztükör, vízhullám, vízszint, víztartály

Ellentétes jelentésű szavak gyűjtése

nappal-éjjel, élet-halál, csend-zaj, gömbölyű-szögletes,

hamis-igaz

Rokon értelmű szavak gyűjtése:

megy: megyeget, ballag, siet, totyog, cammog, vonul, jár, igyekszik

Mondatbővítő gyakorlatok.

Gábor olvas.

Gábor könyvet olvas.

Gábor a szobában könyvet olvas.

Gábor a szobában izgalmas könyvet olvas.

Gábor délután a szobában izgalmas könyvet olvas.

Toldalékok pótlása

Forr a tej a fazék_____.

A vázák___ rózsa van.

Egyeztető gyakorlat

A tanuló padot ül.

Padban

Paddal

Kati tejet forral

Tejen

tejjel

Találd ki a mondat első részét!

___________, pedig reggel törölgettem le.

___________, pedig nem is voltam rossz.

___________, pedig sokat nőttem.

Metakommunikációs és kommunikációs gyakorlatok

- Tekintet játékok (érzelmek kifejezése, farkasszem, kacsintás)

- Arcjátékok (érzelmek, grimaszok)

- Testmozgás (járás, mozdulat, testhelyzetek utánzása)

- Vokális (halandzs szöveggel, mondókával)

- Kifejező beszéd (fantázia játékok, képolvasás, beszédhelyzeték)

A laphoz nem tartoznak aloldalak.