Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Óravázlatok/Magyar nyelvtan 2. osztály

Az Alsós tanítói portálból

(Import a forrásból)
Aktuális változat (2007. december 10., 23:38) (szerkesztés) (visszavonás)
A (1 revision(s))
 

Aktuális változat

Osztály: 2.

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Tananyag: Mondatfajták ismétlése, rendszerezése, kommunikációs helyzetben való alkalmazása

Tartalomjegyzék

Fejlesztési követelmények:

Gondolatok, vélemények közlése beszédhelyzetnek megfelelően

Megfelelő tempójú hangos, néma olvasás

Aktív szókincsgazdagítás

Mondatfajták tartalmi jegyeinek mélyítése

Szövegelemzés, lényeg kiemelése

Képesség hallott, olvasott élmények felidézésére

Szövegalkotás előkészítése

Részletes fejlesztési követelmények:

Kommunikáció – a mindennapi beszédben helyes köznyelvi kiejtés

Olvasás, szövegértés: Szöveghű, folyamatos kifejező olvasás

Tudja az olvasottakkal kapcsolatos véleményét megfogalmazni

Eszközök

Szókártyák kép, Csukás István: Téli tücsök meséi c. könyv

Motiváció

Hátizsák van a kezemben. Hová mehetek miért? (Spontán megnyilatkozások)

Drámapedagógiai játék. Jut eszembe a hátizsákról…

Az óra anyagának előkészítése

Hogyan fejezhetjük ki gondolatainkat (rajz, jel, beszéd, írás mozgás, stb…)

A hátizsákban különböző tárgyak vannak. Egy – egy gyerek húz valamit, vagy rajzban, vagy mozgással, vagy beszéddel próbálja a többieknek kifejezni, hogy mit is húzott.

csigaház

tücsök

mókus

béka

sün

 

 

 

 

 

egér

nyúl

pillangó

bagoly

katicabogár

Mire emlékeztetnek ezek a tárgyak? (Csukás István: Téli tücsök meséi c. könyvének szereplői)

Memória fejlesztő gyakorlat

Sorold fel mik voltak a hátizsákban!

Fejezd ki, úgy, hogy kivel, mivel találkozhattunk a szigeten! (csigával, tücsökkel, stb…)

Alakítsd át, úgy, hogy miről olvashattunk a mesében! (csigáról, tücsökről, stb...)

Mi segít bennünket, hogy helyesen írjuk le ezeket e szavakat? (szótő, toldalék megkeresése)

Helyesírás fejlesztő gyakorlat

Tollbamondás után írjátok le a következő szavakat.

tücsökkel, nyúllal, furulyáról, mókust

ellenőrzés, értékelés

Kreativitás fejlesztés, vélemény alkotás

Image:cikk_231_image001.gif

Szavakat láttok a táblán! Állítsatok össze belőlük egy mondatot!

jött

szellő

egy

és


a


a

lefújta


kalap


fejéről

Jött egy szellő és lefújta a fejéről a kalapot.

Mit változtattunk meg? Miért?

Mit fejez ki ez a mondat a beszélő szándéka szerint? Miféle mondatfajtával fejezzük ki?

Megállapítás, közlés

Kijelentő mondat.

(Csukás István: Téli tücsök meséi c. könyv 7. fejezet képével dolgozunk)

Képolvasás

Kiket látunk a képen? Mit szeretnél kérdezni az öreg tücsöktől?

érdeklődés, tudakozódás

Válassz szereplőt! Az Õ nevében kiálts fel! Minek örülnél? Képzeld, hogy valami meglepetés ér! Hogyan fejeznéd ki?

fájdalom, öröm, meglepetés

Milyen kívánságod lenne?

óhajtás, kívánság, vágy

Milyen kérésed lenne, ha Te lennél a tücsök? Mit parancsolnál meg?

parancs, tiltás, kérés

Miféle mondatfajtával fejezzük ki? Tegyük a mondatfajtákat a megfelelő helyre.

Kérdő mondat

Felkiáltó mondat

Óhajtó mondat

Felszólító mondat

Az ismeretek alkalmazása

Hiányos szövegek pótlása.

Mi hiányzik? Hogyan pótolnád, hogy mindenki számára érthető legyen?

Szituációs játék

Alkossunk egy történetet, alkalmazzunk minél többféle mondatfajtát!

Ismeretek elmélyítése

Hogyan olvasnád fel a következő mondatot?

Milyen mondatfajtákat olvashattunk?

Miért?

Indokolj! A gyerekek Írásvetítőről olvassák el a mondatokat. Mindegyik mondat után felemelik a megfelelő mondatfajtát jelző tárcsájukat.

Image:cikk_231_image002.gif

Szép formás kis akácfalevél

A legöregebb tücsök megtörölgette az akácfalevelet Jaj, ez a szellő lefújta a fejemről

Mit tegyek

De szeretnék találni egy jó kalapot

Hurrá, megvan a kalap

Kérlek szépen ne essél le a fejemről

A legöregebb tücsök boldogan indult útnak a nagy árnyékot vető kalap alatt

Az órai munka értékelése

A laphoz nem tartoznak aloldalak.