Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Óravázlatok/Lázár Ervin: A kék meg a sárga

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Témakör: „Volt egyszer, hol nem volt. . . „

Tananyag: Lázár Ervin: A kék meg a sárga című történetének feldolgozása

Tartalomjegyzék

Célok és feladatok:

a történet tartalmának megismerése, a szereplők „jellemzése”,

az írói kifejező eszközök megfigyelése;

a beleélő képesség és a szóbeli kifejezés fejlesztése,

a válogató olvasás fejlesztése.

1. A szövegbefogadás előkészítése.

a) Azonosság kiemelése.

Mi a közös a következőkben?

Egy felhő képének, egy tenger képének, egy nyíló ibolya virág

képének, egy kék színű pulóver és egy kék színű játékkocka

bemutatásával.

Megállapítás: a kék szín

Mit juttat eszedbe a kék szín?

b) „Sokoldalúság” kiemelése.

Most én mondok egy színt: sárga.

Mi lehet sárga? Mond olyat, ami sárga lehet!

Mutatkozz be, hogy mi lehetsz! (Képzeld, hogy sárga vagy!)

c) Drámajáték - szerepbe való bújás.

Legyél kék vagy sárga szín! Válassz!

Miért jó Neked? Dicsekedj!

Páros munka:

vetélkedjen, vitatkozzon valamiről a kék és a sárga szín.

2. A téma feldolgozása.

A cím értelmezése.

Lázár Ervin: A kék meg a sárga

A mai órán olvasmányunk két szereplője a kék szín és a sárga szín.

Hogyan, miképp lehet két szín egy olvasmány szereplője?

Találgatások, vélemények a címről.

A szöveg megismerése néma olvasással.

Megfigyelési szempont: Miért veszekedett a két szín? Szerinted, melyiknek volt igaza? Miért?

Beszélgetés a megfigyelésekről. A vélemény igazolása a szövegből vett részlettel.

Az elsődleges megértés ellenőrzése kérdések alapján.

Hol találkozott a két festékpötty? Miről kezdtek el vitatkozni?

Milyen udvariassági szabályt kért számon a sárga szín?

Kitekintés a hétköznapokra:

Nekünk, embereknek milyen, köszönéssel kapcsolatos illemszabályaink vannak? Sorolj fel néhányat!

Mire voltak büszkék a festékek? Miért nézték le egymást?

Melyiküknek lett igaza?

A szereplők tulajdonságainak, jellemének vizsgálata.

Gyűjtsétek össze a szövegből megismert két szín jellemző

tulajdonságait! Igazoljátok véleményeteket a szövegből vett részletekkel! /Csoportonként választanak „színt” a gyerekek és közösen oldják meg a feladatot./

Ellenőrzés felolvasással, csoportonként kiegészítéssel.

A tulajdonságok felolvasását kövessétek  megfelelő hanglejtéssel,

mozgással, esetleg mimikával is!

3. A történethez másféle befejezés kitalálása.

Drámajáték – szerepbe bújás: „Hah!…” – folytasd, fejezd be a sárga szín mondandóját!

b) Találj ki egy másik befejezést!

4. A téma továbbgondolása.

„Nicsak, milyen szép zöld pötty!”- mondta a kisfiú. Hogyan folytatódna a zöld pötty élete?

5. Szintetizálás – a történet lényegének összefoglalása drámajátékkal.

Szerepbe bújás: Legyél te a kisfiú! Mit láttál, amikor egyszer két

festékpötty egymás mellé esett a papírra? Meséld el a történetet!

6. Házi feladat:

író, műfaj, szereplők, helyszín, tulajdonságok leírása;

szorgalmi: új mese alkotása: a festékpöttyök nem folytak össze

A laphoz nem tartoznak aloldalak.