Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Óravázlatok/Hang és betű: N

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

1.osztály

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

A tanítás anyaga: Hang és betűtanítás: az „n” „N” betűk megismertetése

Feladatok:

Analizáló – szintetizáló képesség fejlesztése

Az „n” mássalhangzó megismertetése tiszta hangoztatása,

Betűfelismerés és összeolvasás gyakorlása

A megfigyelő képesség, a gondolkodás, beszédkészség fejlesztése, az egyéni aktivitás ösztönzése.

Szókincsbővítés, az időrend gyakorlása

Egyéni aktivitás ösztönzése

Memóriafejlesztő gyakorlatok

Eszközök:

Olvasókönyv

Szókártyák

Applikációs képek

Folyamatos gyakorlás – drámapedagógiai játékkal

Ki vagyok én?

(betűk kitalálása, szógyűjtés)

Olvasás gyakorlása

(szó, illetve mondat olvasás, differenciált osztálymunka)

Image:cikk_230_image001.gif

Keresd a szót és rajzold le a jelét!

Ezt teszi a puskájával a vadász.

Ennyi ujjad van az egyik kezeden.

A házakon piros cserépből készítik

Mondat olvasás

Olvasd el a mondatokat és húzd a megfelelő képhez! Az utolsó mondathoz Neked kell rajzolnod!

Image:cikk_230_image002.gif

Betűkből szavak kitalálása

A táblán levő betűk össze vannak keverve, azokból kell kitalálni a szavakat. Ha sikerült, egy-egy puzzle darabot kapnak a gyerekek. (a puzzle darabokból egy nadrág képe lesz látható)

ő v e v (vevő)

i l a l (lila)

l v e é l (levél)

ö ö r m (öröm)

Eseményképről szó- szókapcsolat alkotása, szereplők, helyszín, idő megnevezése. (olvasókönyv 48.oldal képe)

Drámapedagógiai játék: Képzeljük el, hogy egy áruházban vagyunk és nadrágot szeretnénk venni.

II. Hangtanítás

A nadrág bemutatása.

Mondjuk ki a nevét!

Bontsuk hangokra!

Melyik hangot hallod a szó elején?

Kiejtés: csoport, padtárs, egyénileg is.

A hang megfigyeltetése, a száj helyes tartása.

Vedd elő a hangkeresgélőt, húzd oda a sünit ahol hallod az „n” hangot.

Mondom a szavakat, a gyerekek tevékenykednek.

Szó elején

Szó végén

Szó belsejében

néni

von

szén

vonat

tanít

A gyerekek is mondanak példát, olyan szavakat gyűjtenek, amelyekben az „n” hangot hallják.

Játék: Applikációs képeket mutatok.

Ha a szó elején hallod az „n” hangot fordulj balra!

Ha a szó végén hallod az „n” hangot fordulj jobbra!

Ha a szó közepén hallod az „n” hangot guggolj le!

III. Hangösszevonási gyakorlat.

Image:cikk_230_image003.gif

IV. Betűtanítás

Melyik hangot mondom ki? Hallgasd!

Hívókép – nadrág képe a táblán.

Szókép. Bontsuk hangokra – korongozás. A hang látható képe a betű. Melyik korongot fordítsam meg, ahol az „n” hang lesz látható?

Image:cikk_230_image004.gif

„n”

Mihez hasonlít? Miről fogod felismerni?

Betűk megnevezése. n N

Betű felismerési gyakorlat. FOM

Olvasókönyv 48.oldal 2-es gyakorlat. Karikázzuk be az „n”, „N” betűket.

Image:cikk_230_image005.gif

Keressünk az „Arany ablak” című könyv versikéjében is „n”, „N” betűket! Önálló munka.

Hányat találtál?

Betű összevonási gyakorlat. Betűk a táblán. (a szavakkal mondatok alkotása)

Image:cikk_230_image006.gif

V. Olvasási gyakorlat. Differenciált munka.

A szóoszlopokban levő szavak olvasása!

ín

ni

néni

vonat

Anna

én

no

nénim

vontat

Nelli

ön

néném

vonatató

Nóra

Mondatok alkotása megadott szavakból
(olvasókönyv 49.oldal 7-es feladat)

VI.     Drámapedagógiai játék

Mi van a kezemben? (vonat)

A táblánál képek segítségével (lány fiú, virág) történet kitalálása, elmesélése.

VII.   Házi feladat

Alkoss a megadott betűkből szavakat és rakd ki a betűtartóba
(n, é, m, t, v, a, e, i, ó)

VII. Az óra munka értékelése

Az önálló munka végzése tekintetében

A laphoz nem tartoznak aloldalak.