Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Óravázlatok/Hang és betű: E

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Osztály: 1.

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

A tanítás anyaga: Hang és betűtanítás – „e” „E” betűk megismertetése

Tartalomjegyzék

Feladatok:

Analizáló – szintetizáló képesség fejlesztése

Az „e” hang mint magánhangzó megismertetése

Tiszta hangoztatás, betűfelismerés és összeolvasás gyakorlása

Megfigyelési, gondolkodási képesség, beszédkészség fejlesztése, egyéni aktivitás ösztönzése

Szókincs bővítés, időrend, csoportosítás

Eszközök:

Olvasókönyv

Állatok képe

Szókártyák

Applikációs képek

Sző, fon, nem takács. Mi az?

Légzőgyakorlat – kilégzéskor a „s” és „sz” hangokat hangoztatjuk.

Ajakartikulációs gyakorlat: á a o u o a á

Vers – mondóka: Szarka szarka merre jártál… A mondóka kisérése játékkal.

I. Folyamatos gyakorlás – logikai képesség fejlesztése

A gyerekek előtt különböző állatok képe (kutya, cica, papagáj, sün, hal, harkály, csiga, egér, őz, szarvas…).

Mondom a találós kérdést, válaszd ki az állatok közül azt, amelyikre igaz.

A fák doktora vagyok, sokat kopácsolok. Találd ki, hogy ki vagyok? {harkály}

Olyan mint egy tűpárna, görögdinnye tövises, gondolkozz csak, ne siess. {sün}

A szabad mezőre gyakran kisétálok, pedig kis házamtól soha meg nem válok. {csiga}

Forog – morog, füstölög, lábad elé sündörög: ha igazán szereted, ne adj neki kenyeret, csak jó nagy csontot, s nem lesz rá gondod. Tudod már ugye? {kutya}

Az egerek ellensége vagyok, de ha simogatsz dorombolok. {cica}

Én vagyok az udvar tarajos királya. Igazságot teszek haragos viszályba. Híres hangom versenyt száll a fellegekkel, én ébresztem a népet kora reggel. {kakas}

A gyerekek kiválasztják az állatokat (6 állat).

Vedd ki és tedd magad elé! Nevezzük meg egymás után az ismert állatokat, a találós kérdések segítségével.

Takard le és próbáld elismételni az állatok nevét ugyan ebben a sorrendben – memóriafejlesztés –.

Melyik állat nevében hallod a következő hangokat? Emeld fel az állat képét

u,a; a,á; i,a; ü. Melyik lehetne a kakukktojás? Miért?

– Egyéni vélemények meghallgatása –.

kutya, harkály, csiga, sün

Melyik állat neve áll ennyi hangból? A kezemmel ötöt mutatok. kakas

Emeld fel a képét! Melyik mese jut eszedbe? (A kiskakas gyémánt félkrajcára)

Differenciált feladatok

1. csoport: a tábláról a már tanult betűkből összeolvasási és összehúzási gyakorlat.

2. csoport: olvasni tudók, két-három mondat olvasása a kakasról.

II. Hangtanítás

Melyik állat jut eszedbe?

A rajzot kezdem táblánál.

/A tanító a táblánál részenként kezdi rajzolni az egér képét. Először rajzol egy fülecskét, - Mi lehet ez? – majd a fejét, és így sorban, amíg a gyermekek rá nem jönnek, hogy mit ábrázol a kép./

Az egér képe:

Image:cikk_229_image001.gif

Melyik képen találkoztunk egy sírdogáló egérrel az olvasókönyvben? Nyisd ki ott az olvasókönyvedet!

Eseményképről: szó- szókapcsolatok alkotása, mondatalkotás, címadás, szereplők megnevezése, helyszín, idő…

Mit gondolsz, miért sírhatott az egérke, mi történhetett vele? Egyéni vélemények meghallgatása.

Játsszuk el! Ki szeretne lenni az egérke és Balambér?

Mondatot mondok.

Az egérke a rendelőben sír.

Próbáld kitalálni mi történhetett előtte! Mondj egy olyan mondatot, ami utána történt!

Fogalmazz meg egy mondatot!

Egér báb bemutatása.

Mondjuk ki a nevét!

Bontsuk hangokra!

Melyik hangot hallod a szó elején? Kiejtés: csoport, padtárs, egyénileg is. A hang megfigyeltetése, a száj helyes tartása.

Vedd elő a hangkeresgélőt, húzd oda a sünit ahol hallod az „e” hangot.

Mondom a szavakat, a gyerekek tevékenykednek.

Szó elején

Szó végén

Szó közepén

eső

egy

cinke

görbe

megy

felhő

A gyerekek is mondanak példát, olyan szavakat gyűjtenek, amelyekben az „e” hangot hallják.

Játék: Applikációs képeket mutatok.

Ha a szó elején hallod az „e” hangot fordulj balra!

Ha a szó végén hallod az „e” hangot fordulj jobbra!

Ha a szó közepén hallod az „e” hangot guggolj le!

III. Hangösszevonási gyakorlat.

A tanító a kezével is mutatja, hogy a hangok hogyan kapcsolódnak össze. Egyik kezével közelít a másikhoz.

Image:cikk_229_image002.gif

IV. Betűtanítás

Melyik hangot mondom ki? Hallgasd!

Hívókép – egér képe a táblán.

Szókép. Bontsuk hangokra – korongozás. A hang látható képe a betű. Melyik korongot fordítsam meg, ahol az „e” hang lesz látható?

egér

„e”

Mihez hasonlít? Miről fogod felismerni?

Betűk megnevezése. e E _

Betű felismerési gyakorlat. FOM

Betűsor a táblán. Mondd ki! Karikázzuk be az „e”, „E” betűket.

Image:cikk_229_image003.gif

Keressünk az olvasókönyv versikéjében is „e”, „E” betűket! Önálló munka.

Hányat találtál?

Betű összevonási gyakorlat. Betűk a táblán,

Image:cikk_229_image004.gif

Olvasási gyakorlat. Differenciált munka. A táblán szavak, amelyiket tudod, olvasd el!

Image:cikk_229_image005.gif

A tanulók által elolvasott szónak a letörlése.

A táblán mondatok.

Misi ma mos. Mama is.

Mi sós? – Rajzolj olyan képeket, amellyel válaszolsz a kérdésre! Várható rajzok (perec, pálcika, kifli…)

„Gyerekek, gyerek szeretik a perecet” kezdetű mondókával zárjuk az órát.

Jutalmul a gyerekek az óra végén igazi perecet kapnak.

Házi feladat: Keressetek a feladatlapon nyomtatott „e” „E” betűket, karikázzátok be!

A laphoz nem tartoznak aloldalak.