Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Óravázlatok/Hang és betű: C

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Osztály: 1.

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

A tanítás anyaga: Hang és betűtanítás – „c” „C” betűk megismertetése

Feladatok:

Analizáló – szintetizáló képesség fejlesztése

Az „c” hang mint mássalhangzó megismertetése

Tiszta hangoztatás, betűfelismerés és összeolvasás gyakorlása

Megfigyelési, gondolkodási képesség, beszédkészség fejlesztése, egyéni aktivitás sztönzése

Szókincsbővítés, időrend, csoportosítás

Tartalomjegyzék

Eszközök:

-Olvasókönyv

-Állatok képe

-Szókártyák

-Applikációs képek

-Légzőgyakorlat – kilégzéskor a „s” és „sz” hangokat hangoztatjuk.

-Ajakartikulációs gyakorlat: á a o u o a á

-Vers – mondóka: Sír-rí a kis cinege… A mondóka kisérése játékkal.

„Sír-rí a kis cinege.

Elázott az inge.

Kerítésre teregeti

Langyos szellő legyezgeti

Napsugára szárítgatja,

Hogy a cinke felhúzhassa.”

I. Folyamatos gyakorlás – logikai képesség fejlesztése

Az eddig tanult betűkből húznak a gyerekek.

Milyen betű? Melyik dobozba dobnád? Miért? Mondj egy szót, amelyik ezzel a betűvel kezdődik, a végén van, a belsejében halljuk!

a, e, i, k, l, s, t, m, í, é, á

Image:cikk_228_image001.gif

Feladatlap

1.

Alma

Szék

Kevés

Tíz

Kék

Vaj

Öt

Sok

Sajt

Körte

Tél

Lila

Asztal

Tavasz

2.

Két törülköző

Öt szőlőszem

Tíz szilva

Ellenőrzés, értékelés

A gyerekek előtt rajzos képek.

Cipő

Zebra

Egér

Oroszlán


Róka


Kakas


Béka

Nézz rá a képekre! Melyik a kakukktojás, miért?

Az állatokról tanult versekből fogok egy-egy sort idézni. Rakd sorba az állatok képeit, az elhangzott részletek alapján!

-1. tarka tollas / Kormos István: A kakas /

-2. tegnap éjjel álmomban / Jankovich Ferenc: A béka /

-3. cikróka maróka / Szalai Borbála: A róka /

-4. végül is elvitték Szobra / Devecseri Gábor: A zebra /

5. hol rohangál, hol poroszkál / Csoóri Sándor: Az oroszlán /

-6. Ec-pecc kimehetsz / népköltés – egér /

-7. Egy szög miatt a patkó elveszett, / angol népköltés – a ló /

Egy – egy gyerek el is mondhatja, a rövid kis versikéket.

Takard le, próbáld elmondani sorba, az állatokat!

Emeld fel azt az állatot, amelyiknek a neve két szótagból áll!

Milyen magánhangzókat hallasz az „ egér” szóban?

Melyik az az állat, amelyiknek neve két betűből áll?

Emeld fel azt a képet, amelyiknek nevében az „i”, „ő” hangokat hallod!

A mai óránk főszereplője a „ cipő” lesz.

Eseménykép feldolgozása /olvasókönyv 62.olal/

Nyisd ki ott az olvasókönyvedet, ahol Aladár és Ciceró a kisvonattal játszik!

Eseményképről: szó- szókapcsolatok alkotása, mondatalkotás, címadás, szereplők megnevezése, helyszín, idő…

Mondatot mondok.

Aladár a kisvasúttal játszik.

Próbáld kitalálni mi történhetett előtte! Mondj egy olyan mondatot, ami utána történt!

Fogalmazz meg egy mondatot!

Egy gyerek kiscipő bemutatása.

Mondjuk ki a nevét!

Bontsuk hangokra!

Melyik hangot hallod a szó elején? Kiejtés: csoport, padtárs, egyénileg is. A hang megfigyeltetése, a száj helyes tartása.

Vedd elő a hangkeresgélőt, húzd oda a sünit ahol hallod az „c” hangot.

Mondom a szavakat, a gyerekek tevékenykednek.

Szó elején

Szó végén

Szó közepén

cérna

kockás

lánc

citrom

maci

tánc

A gyerekek is mondanak példát, olyan szavakat gyűjtenek, amelyekben az „c” hangot hallják.

Játék: Applikációs képeket mutatok.

Ha a szó elején hallod az „c” hangot fordulj balra!

Ha a szó végén hallod az „c” hangot fordulj jobbra!

Ha a szó közepén hallod az „c” hangot guggolj le!

III. Hangösszevonási gyakorlat.

IV. Betűtanítás

Melyik hangot mondom ki? Hallgasd!

Hívókép – cipő képe a táblán.

Szókép. Bontsuk hangokra – korongozás. A hang látható képe a betű. Melyik korongot fordítsam meg, ahol az „c” hang lesz látható?

cipő

„c”

Mihez hasonlít? Miről fogod felismerni?

Betűk megnevezése. c C _ _

Betűfelismerési gyakorlat. – olvasókönyv 62.oldalon levő versikéből FOM

Karikázd be az olvasókönyv versikéjében is a „c”, „C” betűket! Önálló munka.

Hányat találtál?

Betű összevonási gyakorlat. Betűk a táblán,

Image:cikk_228_image002.gif

Olvasási gyakorlat. Differenciált munka. Az olvasókönyv szóoszlopainak végig olvasása. Melyik szó jelentését látod a képen húzd oda!

Differenciált osztálymunka

Válassz feladatot magadnak! A táblán képek. Pótold a hiányzó szótagokat!

A táblán mondat. Rajzolj a szövegnek megfelelően!

Ellenőrzés, értékelés.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.