Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Óravázlatok/Hang és betű: B

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

/részlet 25 perc/

Osztály: 1.b

Tanító neve: Csájiné Knézics Anikó

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

A tanítás anyaga: Hang és betű;tanítás – „b” „B” betű;k megismertetése</span>

Feladatok:

-Analizáló – szintetizáló képesség fejlesztése

-Az „b” hang mint mássalhangzó megismertetése

-Tiszta hangoztatás, betű;felismerés és összeolvasás gyakorlása

-Megfigyelési, gondolkodási képesség, beszédkészség fejlesztése, egyéni aktivitás ösztönzése

-Szókincsbővítés, időrend, csoportosítás

Eszközök:

-Olvasókönyv

-Szókártyák

-Applikációs képek

I. Folyamatos gyakorlás – az óra első 20 percében

Szó olvasás, nevek olvasása, mondat olvasás - betűrejtvény

Egy – egy betűt adok egy – egy gyereknek.

r

 

a

 

k

 

é

 

t

 

a

Milyen szót tudunk kirakni?

Mondj róla egy – egy igaz állítást!

Melyik képen láttunk rakétát?

Nyisd ki ott az olvasó könyvedet! (50-51 oldal)

Eseményképről szó- szókapcsolat alkotása, szereplők, helyszín, idő megnevezése.

Drámapedagógiai játék: Nemsokára kilövik a rakétát, számoljunk tíztől visszafele egyre hangosabban. Suttogva kezdjük és egyre emelkedik a hangunk.

II. Hangtanítás

Melyik állat jut eszedbe?

A rajzot kezdem táblánál.

Megfejtés: béka

A béka báb bemutatása.

Mondjuk ki a nevét!

Bontsuk hangokra!

Melyik hangot hallod a szó elején? Kiejtés: csoport, padtárs, egyénileg is. A hang megfigyeltetése, a száj helyes tartása.

Vedd elő a hangkeresgélőt, húzd oda a sünit ahol hallod az „b” hangot.

Mondom a szavakat, a gyerekek tevékenykednek.

Szó elején

Szó végén

Szó belsejében

bárány

barna

veréb

domb

labda

kabát

A gyerekek is mondanak példát, olyan szavakat gyűjtenek, amelyekben az „b” hangot hallják.

Játék: Applikációs képeket mutatok.

Ha a szó elején hallod az „b” hangot fordulj balra!

Ha a szó végén hallod az „b” hangot fordulj jobbra!

Ha a szó közepén hallod az „b” hangot guggolj le!

III. Hangösszevonási gyakorlat.

IV. Betűtanítás

Melyik hangot mondom ki? Hallgasd!

Hívókép – béka képe a táblán.

Szókép. Bontsuk hangokra – korongozás. A hang látható képe a betű. Melyik korongot fordítsam meg, ahol az „b” hang lesz látható?

béka

„b”

Mihez hasonlít? Miről fogod felismerni?

Betűk megnevezése. b B _ _

Betű felismerési gyakorlat. FOM

Betűsor a táblán. Mondd ki! Karikázzuk be az „b”, „B” betűket.

Image:cikk_227_image001.gif

Keressünk az olvasókönyv versikéjében is „b”, „B” betűket! Önálló munka.

Hányat találtál?

Betű összevonási gyakorlat. Betűk a táblán,</span>

Image:cikk_227_image002.gif

Olvasási gyakorlat. Differenciált munka. Az olvasókönyv 53. oldalának 1. Feladatának megoldása, szavak olvasása!

Mondókával zárjuk az órát. El is játsszuk.

Kelep, kelep, gólya száll,

Békástóba besétál.

Hajlongtak a főszálak,

Integet a békának,

de a béka nem figyelt,

Kiugrott a tópartra,

Hamm, a gólya bekapta.


A laphoz nem tartoznak aloldalak.