Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Óravázlatok/A főnév egyes és többes száma

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – nyelvtan

Témakör: A szófaj – a főnév

Tananyag. A főnév egyes és többes száma

Osztály: 3.

Tartalomjegyzék

Célok és feladatok:

-a főnév felismerésének gyakorlása

-a főnevek jelentésének vizsgálata

-az egyes és többes szám jelentésének magyarázata

-az egyes számú főnevek felismerésének gyakorlása

-a többes számú főnevek felismerésének gyakorlása

-a toldalék fajta: „jel” jelentésének magyarázata

-helyesírási gyakorlatok

Előkészítés

-Ki vagyok én? című játék

- lányok, Mátyás király, álmok

-Szavak jelentésének magyarázata

- mondatba foglalás

- a szavak jelentését saját szavakkal való megfogalmazása

-pl.: lányok: azok az emberek, akik …

-Mátyás király: az az ember, aki …

-Hasonlóságok, különbségek felfedezése

-Lányok – Mátyás király – álmok

-Pl.: főnevek, köznév, tulajdonnév, több, csak egy,…

A főnév egyes és többes száma

Indukciós szöveg meghallgatása

Zengenek az erdők

és a havasok,

keresik a rejteket

a szép szarvasok.

Futnak a kis nyulak

Sebesen,

Morognak a medvék

Dühösen,

Bimbom, bimbom, bimbom.

-Keressétek ki a versben szereplő állatneveket! - Páros munka

-Figyeljétek meg a kigyűjtött szavakat! Mit tudtok róluk elmondani?

-Ellenőrzés felolvasással.

-Megállapítás. Több állatról van szó. Pl.: nyulak, medvék,…

A főnevek többes száma

-Gyűjtsetek olyan főneveket, amelyek többes számban

-vannak!  Páros munka: a füzetben

-Ellenőrzés: felolvasással

-Mi jelenti, hogy többes számú a szó?

-A toldalék leválasztása és megnevezése

-A toldalék neve: jel

-A többes szám jele: -k

-Rögzítés a füzetbe: szóban a toldalék leválasztása és

-a –k bekarikázása

-Gyakorlás: tkv.: 53.old.2. feladat megoldása önállóan.

-Ellenőrzés felolvasással.

A főnevek egyes száma

-Az előző többes számú főneveket alakítsátok át, úgy hogy csak egy főnévről legyen szó! Páros munka: a füzetben.

-Ellenőrzés: felolvasással

-Mi jelenti, hogy a szó egyes számú?

-A toldalék megkeresése, megnevezése.

-Rögzítés: az egyes számú főnév, maga a szó, nincs jele, toldaléka.

Gyakorlás

a) Hiányos szöveg kiegészítése.

A tenger_, óceán_ számos titkukat tárják fel a föntről 

figyelő űrhajósoknak. Az árulkodó jel_ az eltérő

színárnyalat_. A hajós_  számára a fontos áramlat_

helyét és irányát árulják el.

b) ellenőrzés: írásvetítőről

Házi feladat

Főnevek gyűjtése és mondatba foglalása.

/Egyes számú és többes számú főnevek./

A laphoz nem tartoznak aloldalak.