Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Óravázlatok/A -s; -sz; -z; dz végű igék felszólító módja

Az Alsós tanítói portálból

< Magyar nyelv és irodalom | Hozzárendelhető segédletek | Óravázlatok
Admin (Talk | Szerkesztései) 2007. december 9., 00:04 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

Témakör: Igék

Tananyag: A –s; -sz; -z; dz végű igék felszólító módja

Osztály. 4.

Az óra menete:

1. Előzetes ismeretek mozgósítása

-Felszólító mondatok szövegkörnyezetének megállapítása.

-Hol hangozhattak el a következő mondatok? Miért?

-Igyekezzetek az öltözőbe!

-Vetkőzzetek és irány a víz!

-Ne lökdössétek egymást!

-Ússzatok, de vigyázzatok magatokra!

-Eddzetek kitartóan!

-Mire szólított fel?

-Tegyétek az igéket  más gondolatkörbe!

-Helyezzétek fel a táblára a felszólító módú igéket!

2. A felszólító mód jelének megfigyelése.

– igyekezzetek –

Válasszuk le az igei személyragot!

– igyekezze –

Mi lehet az –e, a –z betű?

/ Kötőhang, felszólító mód jele./

Miért –z, és nem –j a felszólító mód jel ez esetben? Mi történik?

/ A –j –z hanggá, betűvé változik./

– igyekez –

Ez már az igető.

Szóelemzés páronként; ollóval leválasztják a gyerekek az igei

személyragot, kötőhangot, a felszólító mód jelét, és a szótövet.

/ A táblán lévő szókártyák közül választhatnak./

Vetkőzzetek, lökdössétek, vigyázzatok, ússzatok, eddzetek szavak

elemzésének megbeszélése.

3. Igék átalakítása felszólító módú alakba – csoportonként.

-Olvasunk, hozunk, vésünk, másznak, dolgoznak igék átalakítása.

-Mondatba foglalással a kijelentő és felszólító mód értelmezése.

-A feladat ellenőrzése felolvasással.

4. A felszólító mód alkalmazásának gyakorlása.

Alakítsd át a mondatokat, úgy felszólítás legyen! A füzetbe dolgozz!

A cserepet földdel rakjuk tele.

A tulipánhagymát belehelyezik.

Napos, meleg helyre kell tenni.

Rendszeresen öntözik.

Türelmesen várunk.

Ellenőrzés írásvetítőről!

5. A felszólító módú igék helyesírásának megszilárdítása

-Emlékezetből írjátok le az óra elején elhangzott uszodai utasításokat!

-Írásvetítőről ellenőrzés.

6. Összegzés

Mit tudunk a –s; -z; -sz, -dz végű felszólító módú igék helyesírásáról?

7. Házi feladat

Írjatok 5 utasítást! Az utasításban lévő igéket helyezd más

szövegkörnyezetbe és írj úgy velük mondatokat! / 10 mondat /

A laphoz nem tartoznak aloldalak.