Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek

Az Alsós tanítói portálból

Ezeken az oldalakon olyan segédanyagokat találsz, amelyeket a tanítás során használhatsz vagy csak belenézel, elmélkedhetsz rajta, átalakíthatod saját ötleteiddel kiegészítheted!

Magyar nyelv és irodalom – nyelvtan - 3. osztály

Témakör: A szófaj – a főnév Tananyag. A főnév egyes és többes száma

Célok és feladatok:

  • a főnév felismerésének gyakorlása
  • a főnevek jelentésének vizsgálata
  • az egyes és többes szám jelentésének magyarázata
  • az egyes számú főnevek felismerésének gyakorlása
  • a többes számú főnevek felismerésének gyakorlása
  • a toldalék fajta: „jel” jelentésének magyarázata
  • helyesírási gyakorlatok

I. Előkészítés 1. Ki vagyok én? című játék - lányok, Mátyás király, álmok

2. Szavak jelentésének magyarázata - mondatba foglalás - a szavak jelentésének saját szavakkal való megfogalmazása pl.: lányok: azok az emberek, akik … Mátyás király: az az ember, aki …

3. Hasonlóságok, különbségek felfedezése Lányok – Mátyás király – álmok Pl.: főnevek, köznév, tulajdonnév, több, csak egy,…

II. A főnév egyes és többes száma 1. Indukciós szöveg meghallgatása


Zengenek az erdők

és a havasok,

keresik a rejteket

a szép szarvasok.

Futnak a kis nyulak

Sebesen,

Morognak a medvék

Dühösen,

Bimbom, bimbom, bimbom.


a) Keressétek ki a versben szereplő állatneveket! - Páros munka

b) Figyeljétek meg a kigyűjtött szavakat! Mit tudtok róluk elmondani?

c) Ellenőrzés felolvasással.

d) Megállapítás. Több állatról van szó. Pl.: nyulak, medvék,…

2. A főnevek többes száma

a) Gyűjtsetek olyan főneveket, amelyek többes számban vannak! Páros munka: a füzetben

b) Ellenőrzés: felolvasással

c) Mi jelenti, hogy többes számú a szó?

d) A toldalék leválasztása és megnevezése

A toldalék neve: jel. A többes szám jele: -k

e) Rögzítés a füzetben: szóban a toldalék leválasztása és a –k bekarikázása

f) Ellenőrzés felolvasással.

3. A főnevek egyes száma

a) Az előző többes számú főneveket alakítsátok át, úgy hogy csak egy főnévről legyen szó! Páros munka: a füzetben.

b) Ellenőrzés: felolvasással

c) Mi jelenti, hogy a szó egyes számú?

d) A toldalék megkeresése, megnevezése.

e) Rögzítés: az egyes számú főnév, maga a szó, nincs jele, toldaléka.

4. Gyakorlás

a) Hiányos szöveg kiegészítése.

A tenger_, óceán_ számos titkukat tárják fel a föntről figyelő űrhajósoknak. Az árulkodó jel_ az eltérő színárnyalat_. A hajós_ számára a fontos áramlat_ helyét és irányát árulják el.

b) ellenőrzés: írásvetítőről


III. Házi feladat

Főnevek gyűjtése és mondatba foglalása. /Egyes számú és többes számú főnevek./