Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: <h4>Ezeken az oldalakon olyan segédanyagokat találsz, amelyeket a tanítás során használhatsz vagy csak belenézel, elmélkedhetsz rajta, átalakíthatod saj...)
2. sor: 2. sor:
'''[[Magyar nyelv és irodalom – nyelvtan - 3. osztály]]'''
'''[[Magyar nyelv és irodalom – nyelvtan - 3. osztály]]'''
- 
-
Témakör: A szófaj – a főnév
 
-
Tananyag. A főnév egyes és többes száma
 
- 
-
Célok és feladatok:
 
-
*a főnév felismerésének gyakorlása
 
-
*a főnevek jelentésének vizsgálata
 
-
*az egyes és többes szám jelentésének magyarázata
 
-
*az egyes számú főnevek felismerésének gyakorlása
 
-
*a többes számú főnevek felismerésének gyakorlása
 
-
*a toldalék fajta: „jel” jelentésének magyarázata
 
-
*helyesírási gyakorlatok
 
- 
-
I. '''Előkészítés'''
 
-
1. Ki vagyok én? című játék
 
-
- lányok, Mátyás király, álmok
 
- 
-
2. Szavak jelentésének magyarázata
 
-
- mondatba foglalás
 
-
- a szavak jelentésének saját szavakkal való megfogalmazása
 
-
pl.: lányok: azok az emberek, akik …
 
-
Mátyás király: az az ember, aki …
 
- 
-
3. Hasonlóságok, különbségek felfedezése
 
-
Lányok – Mátyás király – álmok
 
-
Pl.: főnevek, köznév, tulajdonnév, több, csak egy,…
 
- 
-
II. '''A főnév egyes és többes száma'''
 
-
1. Indukciós szöveg meghallgatása
 
- 
- 
-
Zengenek az erdők
 
- 
-
és a havasok,
 
- 
-
keresik a rejteket
 
- 
-
a szép szarvasok.
 
- 
-
Futnak a kis nyulak
 
- 
-
Sebesen,
 
- 
-
Morognak a medvék
 
- 
-
Dühösen,
 
- 
-
Bimbom, bimbom, bimbom.
 
- 
- 
-
a) Keressétek ki a versben szereplő állatneveket! - Páros munka
 
- 
-
b) Figyeljétek meg a kigyűjtött szavakat! Mit tudtok róluk elmondani?
 
- 
-
c) Ellenőrzés felolvasással.
 
- 
-
d) Megállapítás. Több állatról van szó. Pl.: nyulak, medvék,…
 
- 
-
2. '''A főnevek többes száma'''
 
- 
-
a) Gyűjtsetek olyan főneveket, amelyek többes számban vannak! Páros munka: a füzetben
 
- 
-
b) Ellenőrzés: felolvasással
 
- 
-
c) Mi jelenti, hogy többes számú a szó?
 
- 
-
d) A toldalék leválasztása és megnevezése
 
- 
-
A toldalék neve: jel. A többes szám jele: -k
 
- 
-
e) Rögzítés a füzetben: szóban a toldalék leválasztása és a –k bekarikázása
 
- 
-
f) Ellenőrzés felolvasással.
 
- 
-
3. A főnevek egyes száma
 
- 
-
a) Az előző többes számú főneveket alakítsátok át, úgy hogy csak egy főnévről legyen szó! Páros munka: a füzetben.
 
- 
-
b) Ellenőrzés: felolvasással
 
- 
-
c) Mi jelenti, hogy a szó egyes számú?
 
- 
-
d) A toldalék megkeresése, megnevezése.
 
- 
-
e) Rögzítés: az egyes számú főnév, maga a szó, nincs jele, toldaléka.
 
- 
-
4. '''Gyakorlás'''
 
- 
-
a) Hiányos szöveg kiegészítése.
 
- 
-
A tenger_, óceán_ számos titkukat tárják fel a föntről
 
-
figyelő űrhajósoknak. Az árulkodó jel_ az eltérő
 
-
színárnyalat_. A hajós_ számára a fontos áramlat_
 
-
helyét és irányát árulják el.
 
- 
-
b) ellenőrzés: írásvetítőről
 
- 
- 
-
III. '''Házi feladat'''
 
- 
-
Főnevek gyűjtése és mondatba foglalása.
 
-
/Egyes számú és többes számú főnevek./
 

2008. június 17., 06:29 változat

Ezeken az oldalakon olyan segédanyagokat találsz, amelyeket a tanítás során használhatsz vagy csak belenézel, elmélkedhetsz rajta, átalakíthatod saját ötleteiddel kiegészítheted!

Magyar nyelv és irodalom – nyelvtan - 3. osztály