Magyar nyelv és irodalom/Betekintő/Ötlettár óra- és foglalkozásrészletekkel

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
13. sor: 13. sor:
*helyesírási gyakorlatok
*helyesírási gyakorlatok
-
# Előkészítés
+
I. Előkészítés
-
## Ki vagyok én? című játék
+
1. Ki vagyok én? című játék
- lányok, Mátyás király, álmok
- lányok, Mátyás király, álmok
2. Szavak jelentésének magyarázata
2. Szavak jelentésének magyarázata
27. sor: 27. sor:
II. A főnév egyes és többes száma
II. A főnév egyes és többes száma
1. Indukciós szöveg meghallgatása
1. Indukciós szöveg meghallgatása
 +
Zengenek az erdők
Zengenek az erdők
 +
és a havasok,
és a havasok,
 +
keresik a rejteket
keresik a rejteket
 +
a szép szarvasok.
a szép szarvasok.
 +
Futnak a kis nyulak
Futnak a kis nyulak
 +
Sebesen,
Sebesen,
 +
Morognak a medvék
Morognak a medvék
 +
Dühösen,
Dühösen,
 +
Bimbom, bimbom, bimbom.
Bimbom, bimbom, bimbom.

2008. június 17., 06:16 változat

Magyar nyelv és irodalom – nyelvtan - 3. osztály

Témakör: A szófaj – a főnév Tananyag. A főnév egyes és többes száma

Célok és feladatok:

  • a főnév felismerésének gyakorlása
  • a főnevek jelentésének vizsgálata
  • az egyes és többes szám jelentésének magyarázata
  • az egyes számú főnevek felismerésének gyakorlása
  • a többes számú főnevek felismerésének gyakorlása
  • a toldalék fajta: „jel” jelentésének magyarázata
  • helyesírási gyakorlatok

I. Előkészítés 1. Ki vagyok én? című játék - lányok, Mátyás király, álmok 2. Szavak jelentésének magyarázata - mondatba foglalás - a szavak jelentését saját szavakkal való megfogalmazása pl.: lányok: azok az emberek, akik …

     Mátyás király: az az ember, aki …

3. Hasonlóságok, különbségek felfedezése Lányok – Mátyás király – álmok Pl.: főnevek, köznév, tulajdonnév, több, csak egy,…

II. A főnév egyes és többes száma 1. Indukciós szöveg meghallgatása

Zengenek az erdők

és a havasok,

keresik a rejteket

a szép szarvasok.

Futnak a kis nyulak

Sebesen,

Morognak a medvék

Dühösen,

Bimbom, bimbom, bimbom.