Magyar nyelv és irodalom/Betekintő/Ötlettár óra- és foglalkozásrészletekkel

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
12. sor: 12. sor:
*a toldalék fajta: „jel” jelentésének magyarázata
*a toldalék fajta: „jel” jelentésének magyarázata
*helyesírási gyakorlatok
*helyesírási gyakorlatok
 +
 +
# Előkészítés
 +
## Ki vagyok én? című játék
 +
- lányok, Mátyás király, álmok
 +
2. Szavak jelentésének magyarázata
 +
- mondatba foglalás
 +
- a szavak jelentését saját szavakkal való megfogalmazása
 +
pl.: lányok: azok az emberek, akik …
 +
Mátyás király: az az ember, aki …
 +
3. Hasonlóságok, különbségek felfedezése
 +
Lányok – Mátyás király – álmok
 +
Pl.: főnevek, köznév, tulajdonnév, több, csak egy,…
 +
 +
II. A főnév egyes és többes száma
 +
1. Indukciós szöveg meghallgatása
 +
Zengenek az erdők
 +
és a havasok,
 +
keresik a rejteket
 +
a szép szarvasok.
 +
Futnak a kis nyulak
 +
Sebesen,
 +
Morognak a medvék
 +
Dühösen,
 +
Bimbom, bimbom, bimbom.

2008. június 17., 06:14 változat

Magyar nyelv és irodalom – nyelvtan - 3. osztály

Témakör: A szófaj – a főnév Tananyag. A főnév egyes és többes száma

Célok és feladatok:

 • a főnév felismerésének gyakorlása
 • a főnevek jelentésének vizsgálata
 • az egyes és többes szám jelentésének magyarázata
 • az egyes számú főnevek felismerésének gyakorlása
 • a többes számú főnevek felismerésének gyakorlása
 • a toldalék fajta: „jel” jelentésének magyarázata
 • helyesírási gyakorlatok
 1. Előkészítés
  1. Ki vagyok én? című játék

- lányok, Mátyás király, álmok 2. Szavak jelentésének magyarázata - mondatba foglalás - a szavak jelentését saját szavakkal való megfogalmazása pl.: lányok: azok az emberek, akik …

   Mátyás király: az az ember, aki …

3. Hasonlóságok, különbségek felfedezése Lányok – Mátyás király – álmok Pl.: főnevek, köznév, tulajdonnév, több, csak egy,…

II. A főnév egyes és többes száma 1. Indukciós szöveg meghallgatása Zengenek az erdők és a havasok, keresik a rejteket a szép szarvasok. Futnak a kis nyulak Sebesen, Morognak a medvék Dühösen, Bimbom, bimbom, bimbom.