Komplex tehetséggondozó a Fazekas Mihály Gyakorlóiskolában

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

Komplex tehetséggondozó a Fazekas Mihály Gyakorlóiskolában

A 2006/2007-eös tanév második felében két korcsoportnak indul tehetséggondozó szakkör iskolánkban.

Mindkét program célja, hogy megtalálja azokat az érdeklődő, tehetséges kisdiákokat, akik iskolai tanulmányaikon kívül szeretnének elmélyülni olyan témakörökben, melyek ugyan kapcsolódnak a mindennapi tanulmányi munkához, ám egy-egy területen mégis többet nyújtanak a hétköznapi tanulásnál. Az érdekes foglalkozások során fejlődik a tanulók mentális-, és szociális képessége, kreativitása.

A foglalkozások 6 alkalommal, 16.30 – 18 óráig a következő időpontokban lesznek:

2006. november 6.

2006. november 13.

2006. november 20.

2006. november 27.

2006. december 4.

2006. december 11.

Idén a társadalomismereti témakörök kerülnek előtérbe, de terveink szerint jövőre a természetismeret világában is kutakodhatnak, tevékenykedhetnek a kisdiákok.

Ebben a tanévben tehát a következő programokat kínáljuk:

Népek – mesék – kultúrák

(Komplex foglalkozások 6 – 8 éveseknek)

A foglalkozások során a gyerekek olyan mesékkel találkozhatnak, melyek kevésbé ismertek a köztudatban. Alkalmanként feldolgozásra kerül egy magyar, észak-európai, afrikai, ázsiai, valamint egy indián népmese. A mesék kapcsán megismerkedhetnek a különböző népek kultúrájával, átélhetik annak világát, ismereteik, tapasztalataik alapján, saját elképzeléseik szerint újraalkothatják azokat.

Az utolsó alkalommal a megismert mesék elemeit vegyítve a gyerekek saját mesét írnak, melyet kiváló drámapedagógusaink segítségével színre vihetnek és május hónap folyamán iskolánk Dísztermében bemutathatják szüleiknek.

A foglalkozások 90 percesek, melyek felépítése a következőképpen alakul.

a) A meserészlet megismerése:

1. alkalommal a teljes szöveg,

2 – 3. alkalommal a mese eleje és közepe,

4 – 5. alkalommal a közepe és a vége,

b) Rövid beszélgetés a kulturháttérről, a meséről,

c) A hiányzó részlet megalkotása (szövegvariációk), majd összevetése az eredeti szöveggel,

Az utolsó alkalommal saját mese alkotása a megismert szövegek elemeinek felhasználásával.

Május 2-án felkészülés a mese előadására.

Május 9-én előadás.

Kaleidoszkóp – Népek, vallások, kultúrák

(Komplex foglalkozások 9 – 10 éveseknek)

A program közvetlen célja a velünk együtt élő, valamint a tőlünk távolabb eső kultúrák megismertetésén keresztül a gyerekek látókörének tágítása, a másság iránti tolerancia alakítása.

A 90 perces foglalkozások első felében a diákok történészeink segítségével ismerkedhetnek az adott népcsoport kultúrájával, mindennapi életével érdekes vetítések, beszélgetések, szerepjátékok keretében.

A második rész az alkotásé, melyben elkészíthetik a népekhez, kultúrákhoz szorosan kapcsolódó tárgyat, megtanulhatják ünnepi szokásaikat (tánc).

A 6 alkalom során a következő témákat kínáljuk:

A körülöttünk, velünk együtt élő romák kultúrája,

Az afrikai, törzsi kultúra,

A távol-keleti kultúra,

A zsidó kultúrkör,

A mohamedán világ,

Találkozások – érzelmek – félreértések

Az utolsó alkalommal összevetjük a megismert kultúrákat, hagyományokat, feltárjuk a különbözőségekből adódó lehetséges félreértéseket, mintát adunk arra, hogyan oldhatjuk fel ezeket, megismerve, tolerálva a másik ember, másik nép jellegzetességeit. Reményeink szerint, miközben tanulóink képességei fejlődnek, közelebb vihetjük őket a tőlük idegen kultúrákhoz, megismerve, megértve azokat.

Programjainkra szeretettel várjuk az érdeklődő kisdiákokat.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.