Kezdőlap

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
('''A 2013/2014 tanév programjai!''')
50. sor: 50. sor:
A további dátumokat később írjuk ki
A további dátumokat később írjuk ki
 +
'''''Könyvajánló'''''
'''''Könyvajánló'''''

2013. november 15., 09:32 változat

Tartalomjegyzék

Szeretettel köszöntünk!

Ezeken az oldalakon bemutatkozik a Fazekas alsó tagozata.

Információt szerezhetsz rólunk, bepillanthatsz továbbképzéseinkbe. A kisiskolás korú gyermekek délelőtti és délutáni foglalkoztatásához találhatsz módszertani segítséget a Magyar nyelv és irodalom, a Matematika, és a Környezetismeret tantárgyak tanításához, a délutáni önálló tanuláshoz, szabadidős tevékenységhez és játék szervezéséhez. Logopédiai és fejlesztőpedagógiai fejezetet is találhatsz.

Bővítheted eszköztáradat, ötleteket szerezhetsz a mindennapi pedagógiai munkához.

Megismerheted 5 órás kistanfolyamainkat és tájékozódhatsz nyilt óráinkról. Mindkettőre szeretettel várunk.

Iskolánk

A 2013/2014 tanév programjai!

Programok tanítóknak a 2013/2014 tanévben

Alsós és napközis szakmai vezetők, kerületi munkaközösségvezetők megbeszélései 2013/2014 tanévben

Nyilt órák a 2013/2014 tanévben

Programok alsós tanítóknak a 2013/2014 tanévben


Programok napközis tanítóknak a 2013/2014 tanévben

Otthon az iskolában alapképző tanfolyam a következő napokon lesz:

2013. november 12. (kedd, 8 óra)

2013. november 19. (kedd, 8 óra)

2013. november 26. (kedd, 8 óra)

2013. december 3. (kedd, 8 óra)

A további dátumokat később írjuk ki

Könyvajánló

Napközi otthon az iskolában Bacsák-Bíró-Sövegházy - Nemzeti Tankönyvkiadó

Üdvözöljük az Olvasót!

Kedves Olvasó!

Nyilván sokat és sok helyről hallott már a napköziről. Jót, rosszat egyaránt. Ez a könyv megkísérli átfogni a napközis nevelőmunka teljes horizontját, reményeink szerint erősen átbillentve a mérleg nyelvét a jó irányba. Milyen is tulajdonképpen a jó napközi? Otthonos, meleg, befogadó légkörű, ahol a gyermek biztonságban érzi magát, ahol olyannak fogadják el őt – a nevelő is, a társai is – amilyen. Ahol az emberi szabadság tisztelete és a segítségnyújtás a meghatározó. Merthogy ne feledjük, attól, hogy a napközis gyermek életkorából kifolyólag kevesebbet tud a világról, mint mi, felnőttek, emberi mivoltának tisztelete neki is jár! Szeretnénk hinni, hogy munkánkkal segítséget, nézőpontokat és ötleteket tudunk adni azoknak az Olvasóknak, akik szülőként, kollégaként, esetleg csak érdeklődőként beletekintenek ebbe a kiadványba. Különösen számítunk azoknak a napközis kollégáknak az érdeklődésére, akik – reményeink szerint – ugyanolyan elhivatottsággal dolgoznak a napközikben, mint mi magunk, s azokra is, akik még csak készülnek a tanítói hivatásra. Mindhárman évtizedek óta napközis nevelők és a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanítói vagyunk. Saját, több évtizedes napközis munkánk tapasztalatai és a fővárosi pedagógusok továbbképzése során felvetődött visszatérő kérdések és problémák vezettek el bennünket ahhoz a gondolathoz, hogy hasznos lenne, érdeklődésre tarthatna számot egy olyan, a napközi otthoni munkával kapcsolatos, a gyakorlatra irányuló módszertani kiadvány, amely nemcsak a napközi otthoni munkáról szól általában, hanem a leggyakoribb problémákra is megoldásokat, mintákat kínál. Célunk, minden olvasó számára világossá tenni azokat a fontos szakmai és személyes szempontokat, amelyek bennünket vezérelnek, és folyamatos, további tanulásra, tájékozódásra serkentenek. Lehet, hogy ez a kép nehezen lesz beilleszthető a mai magyar iskola keretei közé, de hisszük és valljuk, hogy ez a feladatunk, bármilyen nehéznek, olykor kilátástalannak látszik is. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a könyvet olvasva többek fejében megfordulhat az a gondolat, mennyire tipikus, mennyire átvehető „a Fazekas” pedagógiai gyakorlata, hiszen köztudomású, hogy tanulóink érdeklődése és motiváltsága a tanulás iránt átlagon felüli, az elért eredmények kiemelkedők. Ezzel a teljesen érthető – de szerintünk feltétlenül korrigálandó – fenntartással kapcsolatban három megjegyzésünk van: • Az, hogy a diákjainkra mindez jellemző, abból is adódik, hogy a napköziben megkíséreljük tovább növelni az érdeklődést, a tanulási kedvet. A napköziben szerzett önálló tanulói készségek, képességek pedig döntően befolyásolják a tanulás eredményességét. • Diákjainkra éppen úgy jellemzők az életkori és egyéni sajátosságokból adódó problémák, mint minden más iskola tanulóira. • Leírt eljárásainkat, példáinkat nem változatlan átvételre szánjuk, számítunk a kollégák adaptációs készségére, pedagógiai kreativitására, hiszen ennek meglétéről a továbbképzések alkalmával meggyőződhettünk.

A szerzők