Környezetismeret/Tanterv/A tantervi témakörök tartalma/Testünk és életműködéseink

Az Alsós tanítói portálból

Tartalomjegyzék

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek

Testünk főbb részei.

 

 

 

Szervezetünk megfigyelhető ritmusai.

Érzékszerveink szerepe a környezet megismerésében.

Életjelenségek.

Az egészség és betegség.

 

 

 

 

Az évszaknak és az időjárásnak megfelelő öltözködés.

Balesetek megelőzésének módjai.


Tájékozódás a saját testen. Játékos gyakorlatok az irányok, helyzetek megkülönböztetésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodában kialakított helyes életvezetési szokások folytatása, gyakorlása, továbbépítése.

Játékok, dramatikus helyzetgyakorlatok a helyes öltözködéssel, tisztálkodással kapcsolatban.

Betegápolási szokások alakítása.

Segítségkérés baleset esetén.

 

 

 

 

 

 

 

 


Testünk mérhető tulajdonságai, főbb testméretek (magasság, testtömeg, mellbőség, hüvelyk, arasz).

Legfontosabb szerveink szerepe az életünkben, mérhető tulajdonságai: szívverés, légzésszám, pulzus, testhőmérséklet.

Fog-, és testápolás. Az orvos gyógyító munkája.

A környezet szervezetünkre gyakorolt leggyakoribb ártalmas hatásai (napsugárzás, hő, erős fény, zaj, szennyezett víz, talaj, levegő, élősködők, televízió képernyője).


Mérések végzése a saját és a társak testén.

 

 

 

 

 

 

Periodikus jelenségek megfigyelése a környezetünkben és saját testünkön.

Helyes napirend kialakítása.

 

 

Fog-, és testápolási technikák gyakorlása.

Beszélgetések, dramatikus gyakorlatok a sérülés, betegség, gyógyítás, a fogyatékkal élő és sérült emberekhez fűződő helyes viszonyok témakörében.

Szakemberek bevonása.


Testünk mérhető tulajdonságai.

Az egészséges táplálkozás fontossága, a helytelen fogyasztás következményei.

A gondos testápolás, tisztálkodás (száj, haj, köröm).

A betegség tünetei. A védőoltások fontossága.

A beteglátogatás, betegápolás szabályai. A helyes hozzáállás az orvosi vizsgálathoz.

Természetes gyógymódok.

A kuruzslás veszélyei.

 

 


Az életjelenségek változásainak megfigyelése, mérése.

 

 

 

 

Dramatikus játék során egészségmegőrző szokások alakítása.

A magatartási és illemszabályok, valamint a betegségek, balesetek megelőzése közötti oksági összefüggések keresése (kézmosás, zsebkendő használata).

 


Az ember életkori szakaszai.

Helyes és helytelen szokásaink.

 

Az egészséget károsító szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószerezés) kialakulása, veszélyei, felkészülés az elutasításukra.

A reklámok hatása életmódunkra.

 

 

 

 


A különböző életkorú emberek testének, szervezetének, életműködéseinek, szokásainak összehasonlítása.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklámok elemzése az elérni kívánt hatás és a valóság összevetésével.

 

A laphoz nem tartoznak aloldalak.