Környezetismeret/Tanterv/A tantervi témakörök tartalma/Az élettelen természet alapismeretei

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret | Tanterv | A tantervi témakörök tartalma
Admin (Talk | Szerkesztései) 2007. december 9., 00:04 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)
</tr>

Tartalomjegyzék

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek

A tárgyak érzékelhető tulajdonságai és azok kapcsolata.

Az évszakok jellemző időjárása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nap időtartama, a napszakok váltakozása, jellemzői.

Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, helyi szokások.

 

 

A víz megjelenési formái a természetben.


Megfigyelés, érzékelés minél több érzékszerv mozgósításával.

 

Az időjárás elemeinek és változásainak megfigyelése, rajzos rögzítése.

Egyszerű beszámoló szóban a napi időjárásról.

A szélsőséges időjárás okozta veszélyhelyzetek felismerése képről, filmről.

Rajzos napirend készítése.

 

 

 

A helyi adottságok figyelembevételével részvétel az ünneplésben.

Egy-egy népszokás megismerése, ahhoz kapcsolódó játékok megismerése.

A víz különböző megjelenési formáinak felismerése: eső, hó, zúzmara, dér, jég, köd, pára.


Tárgyak, anyagok érzékelhető tulajdonságai

(alak, szín, íz, felület, illat, összenyomhatóság, hang, stb.)

 

 

 

 

A tárgyak, anyagok mérhető tulajdonságai.

A tárgyak anyaga.

Természetes és mesterséges anyagok.

 

Élelmiszerek.

 

 


A tapasztalatok lejegyzése, rendezése tanítói segítséggel.

Az anyagok azon tulajdonságainak észrevétele, amelyek miatt a környezetet szennyezhetik, veszélyeztethetik.

Becslés, mérés, összehasonlítás, viszonyítás.

Az anyagok csoportosítása (fa, fém, kelme, üveg, papír, cserép, ásvány).

Élelmiszerek megfigyelése, válogatása szempontok szerint (egészséges, egészségtelen, szavatossági idő, adalékanyagok, stb).


A föld, a víz, a levegő érzékelhető tulajdonságai.

 

 

Az anyagok kémiai és fizikai kölcsönhatása (olvadás, oldódás, ütközések, mágneses kölcsönhatások).

 

 

 

 

 

 

Éghető és éghetetlen anyagok.

 

 

 

 

 

Az égés, mint veszélyforrás.

 

Halmazállapot-változások a mindennapi életben.

 

 

 

 

 

 

 

Az időjárás tényezői, környezetformáló hatásai.

A víz körforgása, a szél felszínformáló munkája.


Közvetlen megfigyelések, rövid szóbeli beszámoló a megfigyelésekről, tapasztalatokról.

Kölcsönhatások létrehozása választott eszközökkel. A változások megfigyelése.

Megfigyelések, tapasztalatok, mérési eredmények rögzítése írásban, önállóan, előzetes megbeszélés után.

Az anyagok változásának, és annak folyamán megfigyelhető tulajdonságok észrevétele (égés, oldódás, forrás, stb).

Teendők tűz esetén. Önmentési gyakorlatok.

Közvetlen tapasztalatszerzés egyszerű kísérletek folytán.

Oksági összefüggés keresése a halmazállapot-változás és egyes hétköznapi jelenségek között.

Az időjárás folyamatos megfigyelése, az adatok lejegyzése.

Hőmérséklet mérések.


Környezetük, otthonunk tisztasága, szennyező forrásai.

A lakóhely levegőjének, vizeinek tisztasága, szennyezettsége.

A szennyezés hatása az élőlényekre. A megelőzés, védekezés lehetőségei.

 

 

 

Különválogató hulladékgyűjtés.


Folyamatos megfigyelések, egyszerű vizsgálatok, kísérletek a levegő, a víz, a talaj tisztaságáról.

Környezetünkből vett vízminták vizsgálata. Egyszerű eljárás a víz szűrésére.

Levegő, talajvizsgálat érzékszervekkel és egyszerű eszközökkel (nagyító, szűrőpapír).

A ~ jelentőségének felismerése, szükségességének belátása.

A közvetlen környezet megóvása, információk gyűjtése a szennyeződések káros hatásairól.

A jelenlegi viselkedésünk, szokásaink és azok jövőbeli környezeti hatásai közötti egyszerű összefüggések felismerése.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.