Környezetismeret/Tanterv/A tantervi témakörök tartalma/Az élő természet alapismeretei

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

</tr>

Tartalomjegyzék

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek

Az élő és élettelen közötti különbség.

A közvetlen környezetben előforduló növények és állatok megfigyelése.

A fa és a bokor részei.

Az állatok és kicsinyeik.

Állatmesék és a valóság.


 

 

 

Az élőlényeknek az évszakok változásához való alkalmazkodásának megfigyelése néhány esetben.

Növények gondozása az osztályban (ültetés, öntözés).

A mese és valóság összevetése dramatikus helyzetjátékokban.

 


A termesztett növények.

Növényi táplálékaink (a gyümölcsök, zöldségek szerepe az egészséges táplálkozásban).

A növények megfigyelése, részei: lágyszárú, fás szárú, cserjék, lombhullató-, és örökzöld fák.

 

 

 

 

 

Élőlények és életjelenségeik.

Az állatok életmódja, viselkedése.

Emlősök, madarak.

Természetvédő és károsító tevékenységek.

 

 

 

 


Közvetlen megfigyelés, vizsgálat. Csoportosítás felhasználás szerint.

 

 

 

Tapasztalatszerzés előzetes megfigyelési szempontok alapján a különböző élőhelyek (a település, a kert, az erdő, a mező, a vízpart) élővilágáról, a növényi részekről.

Élőlények csoportosítása a jellemző jegyek alapján (növény, állat, egy évig élő, több évig élő).

 

A megfigyelt jelenség okainak keresése, annak észrevétele, hogy egy adott ok megléte befolyásolja a jelenség létrejöttét.

Állatkerti és múzeumi órák megtartása.

 


A növények és állatok életfeltételei, azok hatása az életükre.

A növényi élet évszakos ritmusa.

 

A virág részei.

 

A növények és az állatok kapcsolata, egymásrautaltsága.

 

 

 

Helyes viselkedésünk a természetben.

 


 

 

 

 

A növények változásainak folyamatos megfigyelése.

 

Különböző állatok viselkedésének, életmódjának megfigyelése a valóságban.

Az ember szerepének tisztázása a környezetben élő más élőlények életfeltételeinek alakításában.

 

 

 


A környezetünkben megfigyelhető élőhelyek jellemzői.

Az erdő, a füves és vizes élőhelyek néhány gyakori növény és állatfajának (emlős, madár, rovar, bogár) jellemzői.

Az állatok tápláléklánca.

Az ember hatása az élőhelyekre.

A természet védelmének fontossága, védett természeti értékeink.


A lakóhelyen megfigyelhető néhány lágyszárú és fás szárú növény, valamint néhány emlős, madár és gerinctelen állat tulajdonságainak rendszerezett megismerése, ezek táplálékláncba sorolása.

 

 

Természetvédelmi tevékenységek szervezése (témahetek, témanapok).

A laphoz nem tartoznak aloldalak.