Környezetismeret/Tanterv/A tantervi témakörök tartalma/A megismerési módszerek alapozása (folyamatos)

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret | Tanterv | A tantervi témakörök tartalma
Admin (Talk | Szerkesztései) 2007. december 9., 00:04 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)
</tr>

Tartalomjegyzék

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek

A közvetlen természeti környezet megfigyelése a különböző évszakokban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természet értékeinek felfedezése, védelme.


A tapasztalatok kifejezése élőszóban, rögzítése rajzzal, a személyes élmények beépítésével.

Anyagok, tárgyak, képek, szókártyák csoportosítása tetszőleges és megadott  szempontok szerint.

A feladatértés bizonyítása aláhúzással, összekötéssel, színezéssel.

Tapasztalatszerzés az osztályteremben és tanulmányi séták, kirándulások alkalmával


A tárgyak, anyagok érzékelhető tulajdonságai.

 

 

 

 

 

 

 

 

A tárgyak, anyagok mérhető tulajdonságai.


Megfigyelés, érzékelés minél több érzékszerv mozgósításával.

A megfigyelések lejegyzése rajzban és írásban, beszámolók a tapasztalatokból tanítói segítséggel.

Becslések, egyszerű mérések alkalmilag választott és szabvány egységekkel (m, dm, cm, kg, dag, l, dl, perc, óra, nap, hét, hónap, év).

A mért adatok lejegyzése, összehasonlítása.

Kérdések megfogalmazása, összefüggések keresésekor.


A kialakított megismerési módszerek alkalmazásával elemi természettudományos ismeretek szerzése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerkedés a közvetlen tapasztalással nem megszerezhető ismeretek forrásaival (enciklopédia, képes határozók, térképek).


A megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek eredményeinek megfogalmazása, lejegyzése, ábrázolása.

Oksági összefüggések keresése a kísérletek tapasztalatai és a mindennapi tapasztalatok között.

Mérések, mérés-sorozatok végzése.

Könyvek használata adott feldolgozási algoritmus segítségével.


Tájékozódás, helymeghatározás, viszonyítás a gyakorlatban.

 

 

 

Mérések a mértékegységek használatával.

A természeti jelenségek megfigyelése: az ember és a természet egymáshoz való viszonya, összefüggések keresése a jelenségek között.

Az önálló ismeretszerzés alakítása az ismeretforrások felhasználásával (képes határozók, térképek, álló-, és mozgóképek, Internet).


Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, egyszerű kísérletek végzése.

Mérések, méréssor tervezése.

Összefüggő feleletek tanítói kérdések segítségével. A jelenségek megfigyelésével, okok keresésével következtetések levonása.

 

Az egyéni ismeretszerzés megalapozása tanítói segítséggel.

Búvárkodás a könyvtárban, Internet használat. Önálló beszámolók az olvasottakról.

 

A laphoz nem tartoznak aloldalak.