Környezetismeret/Tanterv/A tantervi témakörök tartalma/ájékozódási alapismeretek (közlekedés, lakóhely ismerete)

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret | Tanterv | A tantervi témakörök tartalma
Admin (Talk | Szerkesztései) 2007. december 10., 23:38 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

Tartalomjegyzék

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek


Tartalmak


Tevékenységek

Saját testhez viszonyított irányok (előtte, mögötte, mellette, fölötte, alatta, jobbra, balra).

Az iskola neve, címe, legfontosabb helyiségei, azok rendeltetése.

Az iskola környékének jellemző közterei.

 

A gyalogos közlekedés legfontosabb szabályai, veszélyhelyzetei.

A közlekedési lámpa és a rendőr karjelzései.

A település (kerület) neve, jellegzetességei, nevezetes épületei.

A tanuló pontos címe.


Játékos gyakorlatok az irányok helyes használatára.

 

 

 

Az iskola épületének megismerése, tájékozódás az épületen belül.

Beszámoló az otthontól az iskoláig vezető útvonalról.

 

Tanulmányi séta az iskola környékén.

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi séta a kerületben.

 

 

 

Megjegyzése fejben, később lejegyzése írásban.


Az iskola és környékének természetföldrajzi jellemzői (Felszíni formák, közterületek, beépítettség, üzletek, házak).

A közlekedés szabályai városi környezetben.

Magatartásformák a biztonságos közlekedésben.

A gyermekekre leselkedő baleseti források és azok elkerülése.

 

 

 

 

 

 

 

 

A település felszínének jellemző formái (síkság, dombok, hegyek, völgyek), vizei (patakok, folyók).

A településhez fűződő hagyományok, mesék, mondák, történetek.

Utcák, házak egykoron és most.

A lakók élete régen és manapság.

Érdekességek a település történetéből.

 


Tapasztalatgyűjtés tanulmányi séta közben.

Rajz-, és képgyűjtemények készítése.

 

 

Helyes viselkedés gyakorlása járműveken.

A segítségkérés, segítségnyújtás módjainak számbavétele.

Esetelemzések gyermekekkel történt balesetek kapcsán, veszélyhelyzetek felismerése az iskola megközelítésekor.

Helyes magatartásformák begyakorlása.

A természet szépségének, értékeinek felfedezése tanulmányi séta közben.

 

Helytörténeti bemutatóhely, kiállítás megtekintése.

Történetek, emlékek, mondák gyűjtése, olvasása.

 

 

Helyi hagyományok ápolása.


A lakóhely felszíni formái, vizei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A négy fő világtáj. Az iránytű.

 

A felszíni formák és az időjárási tényezők kölcsönhatása.

A lakóhely közlekedési eszközei.

A helyi és a távolsági tömegközlekedés eszközei.

Helyes és helytelen utazási szokásaink.

 

 

A gyerekek gyakran a balesetek okozói.

 

 

Országismeret:

élet a fővárosban (Duna, Vár, Gellért-hegy, Országház, Nagykörút, Bábszínház, Állatkert, Margit-sziget, hidak, üzletek, színházak, közlekedés) és más vidékeken.

 


Egyszerű alaprajzok készítése. Útvonalak berajzolása az alaprajzba. Térképvázlat készítése az iskola környékéről.

Arányos kicsinyítés, nagyítás.

A valóság térképi ábrázolása szimbolikus jelekkel.

Tájékozódás iránytű segítségével.

 

 

 

 

 

 

Utazás tömegközlekedési eszközön.

 

 

 

 

A szabálytudat alakítása, helyes magatartásformák bemutatása, gyakorlása.

A gyermekbalesetek és a veszélyhelyzetek okainak keresése.

Közvetlen vagy közvetett tapasztalatszerzés, információgyűjtés (televízió, videó, diafilm, képek, könyv, könyvtár).


A domborzat és a vizek ábrázolása a térképen.

 

Felszíni formák: tájegységeink, legnagyobb folyóink, tavaink.

 

A lakóhely a térképen.

 

Tájaink képekben.

 

 

 

 

 

Tájékozódás a tanteremben és a szabadban.

 

 

A kerékpáros közlekedés szabályai, a kerékpározás veszélyei, a balesetek elkerülésének lehetőségei.

Utazás más tájakra.

 

 

 

Országismeret:

Hazánk természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben, leírásokban.

 

Településtípusok: város, falu, tanya

 


Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely felszíni formáiról és vizeiről.

Tájékozódási gyakorlatok a lakóhely és Magyarország domborzati térképén. Tájoló használata.

A lakóhely megkeresése, Magyarország nagytájainak felismerése leírások, képek alapján.

Alaprajzok készítése, olvasása.

 

 

Gyakorlatok a kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítására.

Veszélyhelyzetek elemzése.

 

Közös utazás megtervezése menetrend segítségével.

 

Térképek használata, képek gyűjtése, tablók készítése, beszámolók összeállítása.

 

 

 

Egy tájegység jellegzetességeinek alaposabb megismerése projekt típusú munkában.

 

 

A laphoz nem tartoznak aloldalak.