Környezetismeret/Tanterv

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
A (1 revision(s))
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<p><span class=idezet>Helyi tantervünk</span> összeállításakor
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
elsődleges célként tartottuk szem előtt az <span class=dvv>elemi
+
-
természettudományos nevelést valamint a felső tagozatos természettudományos
+
-
ismeretszerzés előkészítését</span>. Fontosnak éreztük, hogy tanulóinkat a
+
-
természeti környezet és lakóhelyük védelmére késztessük, tehát <span class=idezet>
+
-
környezettudatos-, környezetérzékeny szemléletüket</span> formáljuk,
+
-
fejlesszük. </p>
+
-
 
+
-
<p>Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az elemi ismeretszerzés <span class=dvv>
+
-
konkrét cselekvésbe ágyazódjék és a természet, a lakóhely valóságára
+
-
épüljön</span>. Az új ismeretek megszerzéséhez, rögzítéséhez, alkalmazásához
+
-
szükséges <span class=dvv>képességeket tevékenységek útján</span>, folyamatos
+
-
gyakorlással fejlesztjük.</p>
+
-
 
+
-
<p>Módszereinkben fontos szerepet szánunk a konkrét
+
-
tapasztalatokon alapuló, <span class=dvv>tevékenységek során végzett
+
-
megfigyelésekre</span>, melyeket a <span class=idezet>tanórai műhelymunka </span>mellett,
+
-
<span class=idezet>tanulmányi sétákon, kirándulásokon</span> valamint az
+
-
egyhetes <span class=idezet>erdei iskolai programon </span> végeztetjük. Ezért
+
-
a témakörök sorában első helyen áll a <span class=idezet>megismerési módszerek
+
-
alapozása</span> mely a tananyag teljes körére vonatkozik, tehát valamennyi
+
-
témakört átfogva folyamatosan valósítható meg.</p>
+
-
 
+
-
<p>Tantervünk elkészítésekor figyelembe vettük a <span class=dvv>
+
-
többi tantárggyal adódó koncentrációs lehetőségeket.</span></p>
+
-
 
+
-
<p>Az áttekinthetőség érdekében <span class=idezet>a tananyag
+
-
koncentrikus bővülését</span>, valamint <span class=idezet>a tantervi témakörök
+
-
tartalmát</span> táblázatba szerkesztettük. Külön fejezetet szántunk a
+
-
tanulmányi séták, kirándulások, erdei iskolák lehetőségeinek bemutatására. Ezen
+
-
az oldalon egy-egy, már megvalósított program tervezetének részletét láthatják
+
-
a kollégák. Terveink szerint időközönként újabb és újabb ötletekkel frissítjük
+
-
majd ezt az oldalt is.</p>
+
-
 
+
-
[[/*]]
+

2015. szeptember 16., 10:43 változat

SZERKESZTÉS ALATT