Környezetismeret/Támasz/Logopédiai segítség

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret | Támasz
Admin (Talk | Szerkesztései) 2007. december 10., 23:38 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

Előfordulhat, hogy tanítványunk gyakran nem érti, mi történik az osztályban, nehézséget jelent számára gondolatainak kifejezése és tapasztalatainak elmondása. Különösen szembetűnővé válik ez a környezet ismeret tantárgy tanulásakor. Olvasása és helyesírása is jelentősen elmarad az elvárhatótól. Ugyanakkor értelmes okos gyermek. Mi lehet az oka?

Természetesen a gyermek vizsgálata nélkül nem adható konkrét válasz a kérdésre, de sokszor előfordul, hogy a hasonló jelenségek hátterében a nyelvi nehézség áll fenn.

A nyelv központi szerepet tölt be a tanulás folyamatában. Az olvasás az írott jelek megfejtése, a helyesírás és az írás jelekké alakítja a beszédet. A számoláshoz is nyelvi képességekre van szükség. Meg kell érteni azokat a szavakat, amelyek a feladatokat alkotják, beleértve a számokat is. A tanulási nehézségek hátterében sokszor a nyelvi nehézségek húzódnak meg.

A gyermeki beszédfejlődés az első életévek során rohamos és igen látványos. A beszéd és a nyelv fejlődése azonban még hosszú évekig eltart. Sokan már nem figyelnek az iskolás gyermekek beszédfejlődésére. Ez idő alatt a gyermek szókincse rohamosan fejlődik, kialakul a tartalom és a forma összetett megértése és a nyelv használata. 7-8 éves korban a gyermek áttér a konkrét gondolkodásmódról a fogalmi gondolkodásmódra, mely beszédében is tükröződni fog. Egyre bonyolultabb mondatokat fog mondani. További változást jelent az irodalmi felfogóképesség megjelenése. Olyan nyelvi stílusokat is használ, amelyek nem fordulnak elő a mindennapi életben. Egyre inkább megértik és használják a fejlettebb irodalmi nyelvet. Különösen fontos változás a „metanyelvi” terület fejlődése. A gyermek képes magát a nyelvet elemezni, elgondolkodni rajta. Ennek fontos szerepe van a metafórák, idiomák, találós kérdések, szójátékok, tréfák stb. megértésében.

A nyelv igen sok összetevőből áll. A nyelv megértése nem csak a szavak megfejtését jelenti, az a mód ahogy a szavak mondatokká álnak össze egyúttal jelentésük értelmezését is megadja. A nyelv és a beszéd zavara számos nehézség forrása lehet.

A nyelvi gyengeség leggyakoribb formája a nyelvi kifejezés nehézsége. Amikor a gyermek beszéde életkorához képest éretlennek hangzik, nehézségei vannak a tárgyak megnevezésében, egyes szavakat kihagy a mondatból, a szórendet is felcseréli, összekeveri. A gyermekek általában emiatt zárkózottak lesznek és visszahúzódnak. Vagy egyesek türelmetlenné frusztrálta válnak, olvasási nehézségeik lesznek.

A másik gyakori fajtája a megértésben mutatkozó nehézségek. Ezt nehezebb észrevenni a szülő és pedagógus figyelmét is könnyen elkerülheti. Sokszor a megértés kisebb fokú zavara lustaságnak, szófogadatlanságnak tűnik. Esetleg a gyermek hiányos értelmi képességeire gyanakszunk. Tipikusan úgy nyilvánul meg, hogy amit mondunk, azt nem fogja fel, egyes szavak jelentését nem érti. A nehézség csak bizonyos szavakra, szófajokra, fogalmakra vagy nyelvi szerkezetekre korlátozódik. Általában azonban szociálisan megfelelően fejlődnek, néha viszont visszahúzódnak társaságban is keveset beszélnek.

A gyermekek harmadik csoportja az egyes hangokat ugyan meg tudja szólaltatni, de rögtön nehézségei támadnak, amint ezt megpróbálja beszéddé koordinálni. Egyes szavait nehéz megérteni, mert hangokat hagy ki, vagy lusta szájmozgása miatt eltorzítja. Beszéde motyogós, érthetetlen. Ezt a jelenséget diszpraxiának nevezzük. A diszpraxia egyidejűleg a fentebb említett nyelvi nehézség valamelyikével is társulhat, ami még bonyolultabbá teszi a képet.

Beszédnehézség gyanúja esetén a gyermeket logopédussal vizsgáltassuk meg. Lényeges, hogy minden gyermeket, akit nyelvi fejlődés elmaradásának gyanúja miatt vizsgálunk minden esetben alapos hallásvizsgálatnak is, vessük alá. A halláskárosodás gyakran található a beszédzavarok hátterében. Mindhárom esetben csak a szakember, logopédus segítségével orvosolhatjuk a problémát.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.