Környezetismeret/Támasz/Fejlesztőpedagógus munkája/A tanulási képességek/Szem - kéz és észlelés

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret | Támasz | Fejlesztőpedagógus munkája | A tanulási képességek
Admin (Talk | Szerkesztései) 2007. december 10., 23:38 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése

célbadobások vízszintes és függőleges célra, változó távolságról,

karikahajtás bottal,

teke,

játék ugrókötéllel,

ugróiskola (ahol lapos követ kell bedobni a négyzetbe, mielőtt beleugranánk),

labdajátékok (Partizán labda 2 labdával, labdaadogató verseny, lábtenisz),

horgászás

Az észlelés (percepció) fejlesztése

A látott, hallott, tapintott dolgok természetes velejárója a nyelvi fejlesztés. Ezen nyelvi kifejezések megtanítása egyenlő a szókészlet bővítésével. A tanulási helyzetek többségében a vizuális észlelés összekapcsolódik valamilyen nyelvi és motoros tevékenységgel. Egyik jelzése felidézi a másikat.

Az észlelés fejlesztésének területei:

látás fejlesztése: a vizuális memória erősítése, a Mi változott meg? -típusú játékokkal,

alaklátás, formaállandóság fejlesztése: formaalakítás mozgással (járás, futás, mászás, ugrás)

minták kirakása, sorminták rajzolása

játék: Mókusok ki a házból!

mozgásos (kinesztetikus) észlelés fejlesztése: hátunkra rajzolt formát kell mozgással ismételni, majd megnevezni (íráselemek, számok, betűk, mértani formák, szavak stb.)

játékok:

Kelj fel Jancsi!

Tolvajlépés

térbeli észlelési viszonyok fejlesztése: jó eredmény érhető el a helycserés játékokkal.

Játékok:

Hess, ki a rétről!

Hatos futás

Partizán labda

Szélkakas

hallási észlelés fejlesztése: nagyon fontos feladatunk, mert a hiánya olvasástanulási problémát von maga után. Ilyen irányú játékok tanítása alkalmas a problémás gyerekek kiszűrésére.

Játékok:

Gyorstávirat

Hol szólsz kispajtás?

Szembekötő fülelő?

Húgomasszony, ki vagyok?

Ezek a játékok alkalmasak a keresztcsatornák fejlesztésére is.

tapintás fejlesztése: bekötött szemmel tárgyak felismertetése

verbális fejlesztés: minden játékban alapvetően szükséges a vele kapcsolatos szókészlet kialakítása.

Fejlesztő játékok leírása

Image:cikk_183_image001.jpg

Image:cikk_183_image002.jpg

Image:cikk_183_image003.jpg

Image:cikk_183_image004.jpg

Image:cikk_183_image005.jpg

Image:cikk_183_image006.jpg

Image:cikk_183_image007.jpg

A laphoz nem tartoznak aloldalak.