Környezetismeret/Támasz/Fejlesztőpedagógus munkája

Az Alsós tanítói portálból

Ez a munka az iskolában nem jelent mást, mint korrekciót. A korrekció lényegét tekintve nem más, mint egyéni törődés a rászorulókkal. Ennek megvalósításához először fel kell derítenünk a tanulási problémák okait. Az okok ismeretében kell megterveznünk a fejlesztés folyamatát, kidolgoznunk a módszereket és a speciális gyakorlatokat. Ezek egy része történhet a tanórán, más része a napközis foglalkozások keretében, illetve a csoportból kiemelve a tanulót, külön foglalkozáson. A hiánypótló és felzárkóztató feladatokat rendszeresen kell végeztetnünk, a folyamatot és az eredményt regisztrálnunk kell. Ez segíthet abban, hogy az alkalmazott módszereket, eljárásokat mindig a legoptimálisabb módon tervezzük meg annak érdekében, hogy a fejlesztésre (korrekcióra) szoruló gyermek minél előbb utolérhesse társait. A fejlesztőpedagógus egyaránt végez általános képességfejlesztést és speciális képességfejlesztést.

További oldalak