Környezetismeret/Támasz/A napközis nevelők fejlesztő munkája/Tanulásirányítás/Tanulási technikák

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret | Támasz | A napközis nevelők fejlesztő munkája | Tanulásirányítás
Admin (Talk | Szerkesztései) 2007. december 10., 23:38 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

Tanulási technikának nevezzük azokat a tanulást segítő eszközöket, szokásokat, konkrét feladatmegoldó rutinokat, melyeket az alsó tagozaton lépésről lépésre, következetesen megtanítunk, melyek segítségével negyedik évvégére hatékony tanulási stratégia alakulhat ki.

Osztályonként a környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódó szokások és tanulási technikák.

Tartalomjegyzék

1. osztály:

a füzetvezetés szabályai

az eszközök célszerű elhelyezése

az önellenőrzés szokásának kialakítása

a közvetlen környezet rendjének fenntartása

az évszaknak megfelelő ruházkodás

tanulmányi séták szabályai

2. osztály:

az első osztályban kialakított szokások további fenntartása

adatok, megfigyelések lejegyzésének szabályai

3. osztály:

előbbieket fenntartva

mérések végzésének szabályai

szakkönyvek használata / növényhatározó, enciklopédiák /

négy fő világtáj begyakorlása, iránytű használata

alapfokú térképismeret, lakóhellyel kapcsolatban

szövegből lényeg kiemelése

4. osztály:

előbbieket fenntartva

ebben az osztályban kiemelt figyelmet fordítunk az algoritmus alapján tanult szövegre, a lényegkiemelés technikájára, a kulcsszavazás technikájára

A szóbeli-írásbeli sorrend.

Mint tudjuk, a kisgyermekek nagy része csak az írásbelit tartja feladatnak. Törekednünk kell első osztálytól fogva arra, hogy sokszor egy feladathoz kapcsolódó szöveg vagy szabály nagyban segít a konkrét feladat hibátlan megoldásában.

A szabály tanulás technikája

Háromszor olvasd el a szabályt!

Takard el!

Próbáld magadnak felmondani!

Ha nem sikerült ismételd meg a lépéseket.

Algoritmusok, megoldási sémák

A környezetismeretben nagyon sok olyan típusú tananyag van, melyet egy bizonyos algoritmus szerint könnyebb megtanulni. Ilyenek például bizonyos szövegek növényekről, állatokról, hazánk tájegységeiről.

A növények tanulási algoritmusa:

Gyökérzet

Szár

Levél

Virág

Termés

Kártevők

Image:cikk_163_image001.jpg

Az állatok tanulási algoritmusa:

Élőhelye

Legfőbb jellemzői

Fő testtájai

Tápláléka

Szaporo-dása

Haszna

Image:cikk_163_image002.jpg

A tájegységek tanulási algoritmusa:

Fekvése

Határai

Felszíne

Részei

Alakította

Anyaga

Éghajlata

Gyűjtőmunkák

Gyakran előfordul, hogy önálló ismeretszerzésre kell lehetőséget adni a délutáni tanulás ideje alatt. Vagy könyvtárban kell egy témához, kérdéshez

anyagot keresniük vagy valamilyen önálló megfigyelést kell végezniük. Ha nincs az iskolának megfelelő könyvtára, alakítsunk ki az osztályteremben olvasósarkot, ahol a legszükségesebb könyvek megtalálhatók. Az önálló megfigyelés elvégzéséhez lehetőség szerint biztosítanunk kell az eszközöket. Gondolnunk kell azokra a gyerekekre, akik otthon nem kapják meg a megfelelő támogatást ehhez.

Könyvtári kutatómunka:

Image:cikk_163_image003.jpg

Önálló megfigyelés:

Szükséges eszközök: tál, víz, egy tojás

Image:cikk_163_image004.jpg

Első osztály: Évszaknak megfelelő szavakkal memória játék. Egy kisgyerek kezdi, a következő tanulók megismétlik az előttük elhangzottakat is. 6-7 szóig kell emlékezniük. Élő-élettelen sorozatalkotás.

Második osztály: Anyagok tulajdonságainak felsorolása. Tisztálkodási szabályok igaz-hamis játéka.

Harmadik osztály: Egyszerű fizikai és kémiai kölcsönhatások bemutatása.

Negyedik osztály: Topográfiai játékok.

Image:cikk_163_image005.jpg

Állandó önellenőrzés

Minden tantárgynál, de a környezetismeretnél is fontos. Meg kell tanítanunk a gyerekeket, hogy ellenőrizzék magukat. A tanultak ellenőrzését szabadidős tevékenység közben is végezhetjük. Pl.: Első osztályosoknál az érzékelő játékkal. Harmadikosokkal lakóhely ismertető versennyel. Negyedik osztályosoknál Magyarország című társasjátékkal.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.