Környezetismeret/Támasz/A napközis nevelők fejlesztő munkája/Szabadidő szervezés/A tanuláshoz kapcsolódó szabadidős tevékenységek

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

A tanítási órákra való felkészülésen és az önellátással kapcsolatos tennivalókon kívüli időt szabadidőnek nevezzük.

„ A szabadidő mindazon foglalatosságok összessége, amelyekben az egyén önként vesz részt, akár azért, hogy kipihenje magát vagy szórakozzék, akár azért, hogy fokozza önkéntes társadalmi tevékenységét, tájékozottságát vagy érdekmentesen képezze magát, miután eleget tett összes kötelezettségeinek.”

/Dumazedier/

A szabadidő nevelő hatása akkor bontakozik ki teljesen, ha változatos, jelen van benne a játék, a gyermek életkorának, érdeklődési körének megfelel, és az ismeretszerzésre is lehetőséget adó foglalkozás. A pedagógus feladata, a gyerekek szabadidő felhasználásának tervszerű irányítása. Ebben az irányításban a munka, a játék, a sport, a hobby egészséges arányait igyekszik megteremteni. Nem szabad hagyni, hogy egyes tanulók érdeklődése leszűküljön és szabadidejükben állandóan csak egy tevékenységet folytassanak. A gyerekek sokfajta szabadidős tevékenységet ismerjenek meg csak így készíthetjük fel őket a tartalmas szabadidő eltöltésére. Ha a szabadidő „hasznos idővé” válik, lényegében a személyiség gazdagítását és képességeinek fejlesztését szolgálja. A gyerekek csak akkor tanulják meg a szabadidő felhasználás módját, ha megfelelő választékot nyújtunk a szabadidős tevékenységek köréből. Olyan tevékenység formákat kell létrehozni, amelyek valóságos tartalommal telíthetők.

A szabadidő – tevékenységnek kettős célja van:

1. A tanulók szükségleteinek és igényeinek gazdagításával kapcsolatos. 

2. A nevelési tevékenységek megteremtése és kihasználása.

A gyerek a szabadidőben valóban érezze magát szabadnak. A szabadon választható tevékenység végzése örömet vált ki, a tevékenység során ez beépül a személyiségbe, és ez a tanulási folyamatra is hatással van. Tanulói aktivitás fejlesztése és a kezdeményezőkészség fokozása szükséges ahhoz, hogy képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre. Meg kell tanítani arra, hogy a szabadidőt igényesen és sokféle tartalommal töltsék meg. A választhatóság nem járhat azzal, hogy a gyerekek sokféle tevékenységbe belekezdenek, de nem mélyülnek el bennük, mert gyorsan abbahagyják. Teljesen kötetlen szabadidőre szükség van, de ez igazán akkor lesz értékes, ha előzőleg már sokféle szabadidős tevékenységgel ismertették meg a gyerekeket. Tapasztalatok szerint a kötetlen szabadidőben sokszor a már megismert tevékenységekből választanak.

„Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az oktatás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

/Szent-Györgyi Albert/

A laphoz nem tartoznak aloldalak.