Környezetismeret/Támasz/A napközis nevelők fejlesztő munkája

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret | Támasz(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
Aktuális változat (2016. május 23., 16:54) (szerkesztés) (visszavonás)
(Hittig (vita) 2685 szerkesztésének visszaállítása.)
 
1. sor: 1. sor:
-
== SZERKESZTÉS ALATT ==
+
<p>Minden napközis nevelő feladata és célja kell, hogy legyen a
 +
tanulás tanítása és a képességek fejlesztése. A kisgyermek délutáni
 +
napirendjébe illeszkedő tanulási munkafolyamat elengedhetetlenül szükséges.
 +
Ennek hatékonysága a <span class=idezet>tanulási</span> idő szervezésén és <span class=idezet>
 +
irányításán,</span> valamint a házi feladat mennyiségén és
 +
milyenségén múlik. <span class=dvv>A házi feladat nem cél, hanem eszköz a
 +
tanulás tanításának folyamatában. Nem a feladatok mennyiségétől függ a tanulás
 +
hatékonysága</span>. A tanulás tanításához kapcsolódó konkrét feladatok a
 +
tanulási idő különböző egységeiben jelennek meg.A feladatok következőképpen
 +
csoportosíthatók: <span class=idezet>a tanulási technikák</span>, az <span style='color:blue'>
 +
</span><span class=idezet>önálló tanulás</span>, a <span class=idezet>
 +
csoportos tanulás</span>, a <span class=idezet>készség- és képesség-fejlesztés</span>, valamint az <span class=idezet>
 +
ellenőrzés-önellenőrzés</span>. A napközis nevelő nem
 +
fejlesztő pedagógus, mégis végezhet és végez is fejlesztő munkát. Ez a
 +
fejlesztő munka az esetek nagy részében a tantárgyhoz kapcsolódó általános
 +
fejlesztés. Sokszor végzünk kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő munkát is. Ez
 +
vagy az <span class=idezet>önálló tanulás</span> elején vagy szabadidőhöz
 +
kapcsolódóan történik.</p>
 +
 
 +
<p>Röviden összefoglalom a tanulás tanításának céljait
 +
osztályonként. Első-második osztályban megtanítjuk, begyakoroltatjuk, illetve
 +
szokássá alakítjuk a <span class=idezet>tanulási technikák</span> jó részét.
 +
Harmadik-negyedik osztályban bővítjük, illetve javítjuk az ismert technikákat.
 +
Negyedik osztály évvégére ezeket már önállóan alkalmazzák.</p>
 +
 
 +
<p>Tulajdonképpen negyedik osztály végére el kell juttatni a
 +
tanítványainkat az önálló tanulás szintjére, ami a mi esetünkben azt jelenti,
 +
hogy remélhetőleg saját tanulási stratégiával rendelkezik majd. Ez a saját
 +
stratégia azt jelenti, hogy minden benne van, amit első osztálytól fogva
 +
tanuláshoz kapcsolódó szokásokban, technikákban a gyermek elsajátított és
 +
természetesen ötvöződik a saját képességeivel, készségeivel, iskolán kívüli
 +
tanulási tapasztalataival.</p>
 +
 
 +
<p>A környezetismeret az a tantárgy, ahol <span style='color:black'>
 +
osztályonként </span>jó néhány <span style='color:black'>fontos
 +
</span><span class=idezet>tanulási techikát </span>kell megtanítanunk a
 +
gyerekeknek.</p>
 +
 
 +
[[/*]]

Aktuális változat

Minden napközis nevelő feladata és célja kell, hogy legyen a tanulás tanítása és a képességek fejlesztése. A kisgyermek délutáni napirendjébe illeszkedő tanulási munkafolyamat elengedhetetlenül szükséges. Ennek hatékonysága a tanulási idő szervezésén és irányításán, valamint a házi feladat mennyiségén és milyenségén múlik. A házi feladat nem cél, hanem eszköz a tanulás tanításának folyamatában. Nem a feladatok mennyiségétől függ a tanulás hatékonysága. A tanulás tanításához kapcsolódó konkrét feladatok a tanulási idő különböző egységeiben jelennek meg.A feladatok következőképpen csoportosíthatók: a tanulási technikák, az önálló tanulás, a csoportos tanulás, a készség- és képesség-fejlesztés, valamint az ellenőrzés-önellenőrzés. A napközis nevelő nem fejlesztő pedagógus, mégis végezhet és végez is fejlesztő munkát. Ez a fejlesztő munka az esetek nagy részében a tantárgyhoz kapcsolódó általános fejlesztés. Sokszor végzünk kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő munkát is. Ez vagy az önálló tanulás elején vagy szabadidőhöz kapcsolódóan történik.

Röviden összefoglalom a tanulás tanításának céljait osztályonként. Első-második osztályban megtanítjuk, begyakoroltatjuk, illetve szokássá alakítjuk a tanulási technikák jó részét. Harmadik-negyedik osztályban bővítjük, illetve javítjuk az ismert technikákat. Negyedik osztály évvégére ezeket már önállóan alkalmazzák.

Tulajdonképpen negyedik osztály végére el kell juttatni a tanítványainkat az önálló tanulás szintjére, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy remélhetőleg saját tanulási stratégiával rendelkezik majd. Ez a saját stratégia azt jelenti, hogy minden benne van, amit első osztálytól fogva tanuláshoz kapcsolódó szokásokban, technikákban a gyermek elsajátított és természetesen ötvöződik a saját képességeivel, készségeivel, iskolán kívüli tanulási tapasztalataival.

A környezetismeret az a tantárgy, ahol osztályonként jó néhány fontos tanulási techikát kell megtanítanunk a gyerekeknek.

További oldalak