Környezetismeret/Támasz/A napközis nevelők fejlesztő munkája

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
A (1 revision(s))
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<p>Minden napközis nevelő feladata és célja kell, hogy legyen a
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
tanulás tanítása és a képességek fejlesztése. A kisgyermek délutáni
+
-
napirendjébe illeszkedő tanulási munkafolyamat elengedhetetlenül szükséges.
+
-
Ennek hatékonysága a <span class=idezet>tanulási</span> idő szervezésén és <span class=idezet>
+
-
irányításán,</span> valamint a házi feladat mennyiségén és
+
-
milyenségén múlik. <span class=dvv>A házi feladat nem cél, hanem eszköz a
+
-
tanulás tanításának folyamatában. Nem a feladatok mennyiségétől függ a tanulás
+
-
hatékonysága</span>. A tanulás tanításához kapcsolódó konkrét feladatok a
+
-
tanulási idő különböző egységeiben jelennek meg.A feladatok következőképpen
+
-
csoportosíthatók: <span class=idezet>a tanulási technikák</span>, az <span style='color:blue'>
+
-
</span><span class=idezet>önálló tanulás</span>, a <span class=idezet>
+
-
csoportos tanulás</span>, a <span class=idezet>készség- és képesség-fejlesztés</span>, valamint az <span class=idezet>
+
-
ellenőrzés-önellenőrzés</span>. A napközis nevelő nem
+
-
fejlesztő pedagógus, mégis végezhet és végez is fejlesztő munkát. Ez a
+
-
fejlesztő munka az esetek nagy részében a tantárgyhoz kapcsolódó általános
+
-
fejlesztés. Sokszor végzünk kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő munkát is. Ez
+
-
vagy az <span class=idezet>önálló tanulás</span> elején vagy szabadidőhöz
+
-
kapcsolódóan történik.</p>
+
-
 
+
-
<p>Röviden összefoglalom a tanulás tanításának céljait
+
-
osztályonként. Első-második osztályban megtanítjuk, begyakoroltatjuk, illetve
+
-
szokássá alakítjuk a <span class=idezet>tanulási technikák</span> jó részét.
+
-
Harmadik-negyedik osztályban bővítjük, illetve javítjuk az ismert technikákat.
+
-
Negyedik osztály évvégére ezeket már önállóan alkalmazzák.</p>
+
-
 
+
-
<p>Tulajdonképpen negyedik osztály végére el kell juttatni a
+
-
tanítványainkat az önálló tanulás szintjére, ami a mi esetünkben azt jelenti,
+
-
hogy remélhetőleg saját tanulási stratégiával rendelkezik majd. Ez a saját
+
-
stratégia azt jelenti, hogy minden benne van, amit első osztálytól fogva
+
-
tanuláshoz kapcsolódó szokásokban, technikákban a gyermek elsajátított és
+
-
természetesen ötvöződik a saját képességeivel, készségeivel, iskolán kívüli
+
-
tanulási tapasztalataival.</p>
+
-
 
+
-
<p>A környezetismeret az a tantárgy, ahol <span style='color:black'>
+
-
osztályonként </span>jó néhány <span style='color:black'>fontos
+
-
</span><span class=idezet>tanulási techikát </span>kell megtanítanunk a
+
-
gyerekeknek.</p>
+
-
 
+
-
[[/*]]
+

2015. szeptember 16., 12:10 változat

SZERKESZTÉS ALATT