Környezetismeret/Támasz

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Image:cikk_160_image001.gif

Néha, gyakran, folyton, mindig szüksége van a tanítónak arra, hogy valakivel megossza a nevelő-oktató munka közben felmerült gondolatait, segítségért folyamodjék egy hozzáértő, a gyerekeket ismerő felnőtt szakemberhez. Támaszunk, aki ugyanúgy vagy hasonlóképpen gondolkodik a nevelésről. Aki biztosítani tudja a folytonosságot velünk együtt a nevelésben. Támaszunk a napközis nevelő, aki délután foglalkozik tanítványainkkal. Feladata a tanulásirányítás, a szabadidő szervezése. Gondoskodik a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséről játékokkal és fejlesztő tartalmú kreatív hobbi tevékenységekkel.  Támaszunk a fejlesztőpedagógus és a logopédus, akik tanítványainkkal szervezett foglalkozás keretében törődnek.

További oldalak