Környezetismeret/Módszertani alapelvek

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret
Hittig (Talk | Szerkesztései) 2016. május 23., 17:01 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll.

Az emberismeret betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a természethez fűző szellemi kapcsolatok világába.

A társadalomismeret az ismeretek nyújtásán túl olyan képességek fejlesztését igényli, melyek segítségével a társadalmi problémák iránti érzékenységet növelhetjük. Látóköre kiterjed a lakóhely, az ország, Európa és a világ problémáira.

A tapasztalatok és ismeretek megszerzésében az alsóbb évfolyamokon a játékoknak, a konkrét szituációknak, az életszerű helyzeteknek van kitüntetett szerepük.

Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás során a tanulók lehetőséget és segítséget kapnak ahhoz, hogy korszerű természettudományos műveltséget, világképet építsenek fel magukban. Megismerkedhetnek az anyagok tulajdonságaival, a természeti környezet változásaival, kölcsönhatásaival, a jelenségekkel, a törvényszerűségekkel, valamint több más műveltségi területtel együttműködve az embernek, az általa alkotott társadalomnak, valamint az őt körülvevő természetnek a kölcsönhatásaival. A műveltségi területen zajló nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés igényeinek megfelelően formálja a tanulók természethez való viszonyát. A környezettudatos, a természet kincseit védő, óvó magatartás a Föld iránt érzett felelősség kialakításához járul hozzá. A műveltségi terület arra hívja fel a tanulók figyelmét, hogy az ember része a természetnek, annak rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot, társadalmi és egyéni cselekvései a természet folyamatainak részei. Ez az összefonódás mutat rá az ember, az emberiség és az egyének sajátos felelősségére is.

Ezen a műveltségi területen a természeti és technikai problémák megoldására nevelhetjük a tanulókat, aktív, viszonyaikat változtatni képes, kritikus, kreatív emberekké formálva őket.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.