Környezetismeret/Módszertani alapelvek

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
Aktuális változat (2016. május 23., 17:01) (szerkesztés) (visszavonás)
(Hittig (vita) 2667 szerkesztésének visszaállítása.)
 
1. sor: 1. sor:
-
== SZERKESZTÉS ALATT ==
+
<p>Az <span class=dvv>Ember és</span> társadalom
 +
műveltségi terület középpontjában az ember világa áll.</p>
 +
 
 +
<p>Az <span class=dvv>emberismeret</span> betekintést nyújt az
 +
embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a természethez fűző szellemi
 +
kapcsolatok világába.</p>
 +
 
 +
<p>A társadalomismeret az ismeretek nyújtásán túl olyan
 +
képességek fejlesztését igényli, melyek segítségével a társadalmi problémák
 +
iránti érzékenységet növelhetjük. Látóköre kiterjed a lakóhely, az ország,
 +
Európa és a világ problémáira.</p>
 +
 
 +
<p>A tapasztalatok és ismeretek megszerzésében az alsóbb
 +
évfolyamokon a játékoknak, a konkrét szituációknak, az életszerű helyzeteknek
 +
van kitüntetett szerepük. </p>
 +
 
 +
<p>Az <span class=dvv>Ember a természetben</span> műveltségi
 +
területen folyó nevelés-oktatás során a tanulók lehetőséget és segítséget
 +
kapnak ahhoz, hogy <span class=dvv>korszerű természettudományos műveltséget,
 +
világképet építsenek fel magukban</span>. Megismerkedhetnek az anyagok
 +
tulajdonságaival, a természeti környezet változásaival, kölcsönhatásaival, a
 +
jelenségekkel, a törvényszerűségekkel, valamint több más műveltségi területtel
 +
együttműködve az embernek, az általa alkotott <span class=dvv>társadalomnak</span>,
 +
valamint az őt körülvevő természetnek a kölcsönhatásaival. A műveltségi
 +
területen zajló nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés igényeinek megfelelően
 +
formálja a tanulók <span class=dvv>természethez való viszonyát. A</span> környezettudatos,
 +
a természet kincseit védő, óvó magatartás a Föld iránt érzett felelősség
 +
kialakításához járul hozzá. A műveltségi terület arra hívja fel a tanulók
 +
figyelmét, hogy az <span class=dvv>ember része a természetnek</span>,
 +
annak rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot, társadalmi és egyéni
 +
cselekvései a természet folyamatainak részei. Ez az összefonódás mutat rá az
 +
ember, az emberiség és az egyének sajátos felelősségére is.</p>
 +
 
 +
<p>Ezen a műveltségi területen a természeti és technikai
 +
problémák megoldására nevelhetjük a tanulókat<span class=dvv>, aktív,
 +
viszonyaikat változtatni képes, kritikus, kreatív emberekké formálva őket. </span></p>
 +
 
 +
[[/*]]

Aktuális változat

Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll.

Az emberismeret betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a természethez fűző szellemi kapcsolatok világába.

A társadalomismeret az ismeretek nyújtásán túl olyan képességek fejlesztését igényli, melyek segítségével a társadalmi problémák iránti érzékenységet növelhetjük. Látóköre kiterjed a lakóhely, az ország, Európa és a világ problémáira.

A tapasztalatok és ismeretek megszerzésében az alsóbb évfolyamokon a játékoknak, a konkrét szituációknak, az életszerű helyzeteknek van kitüntetett szerepük.

Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás során a tanulók lehetőséget és segítséget kapnak ahhoz, hogy korszerű természettudományos műveltséget, világképet építsenek fel magukban. Megismerkedhetnek az anyagok tulajdonságaival, a természeti környezet változásaival, kölcsönhatásaival, a jelenségekkel, a törvényszerűségekkel, valamint több más műveltségi területtel együttműködve az embernek, az általa alkotott társadalomnak, valamint az őt körülvevő természetnek a kölcsönhatásaival. A műveltségi területen zajló nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés igényeinek megfelelően formálja a tanulók természethez való viszonyát. A környezettudatos, a természet kincseit védő, óvó magatartás a Föld iránt érzett felelősség kialakításához járul hozzá. A műveltségi terület arra hívja fel a tanulók figyelmét, hogy az ember része a természetnek, annak rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot, társadalmi és egyéni cselekvései a természet folyamatainak részei. Ez az összefonódás mutat rá az ember, az emberiség és az egyének sajátos felelősségére is.

Ezen a műveltségi területen a természeti és technikai problémák megoldására nevelhetjük a tanulókat, aktív, viszonyaikat változtatni képes, kritikus, kreatív emberekké formálva őket.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.