Környezetismeret/Módszertani alapelvek

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
A (1 revision(s))
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<p>Az <span class=dvv>Ember és</span> társadalom
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
műveltségi terület középpontjában az ember világa áll.</p>
+
-
 
+
-
<p>Az <span class=dvv>emberismeret</span> betekintést nyújt az
+
-
embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a természethez fűző szellemi
+
-
kapcsolatok világába.</p>
+
-
 
+
-
<p>A társadalomismeret az ismeretek nyújtásán túl olyan
+
-
képességek fejlesztését igényli, melyek segítségével a társadalmi problémák
+
-
iránti érzékenységet növelhetjük. Látóköre kiterjed a lakóhely, az ország,
+
-
Európa és a világ problémáira.</p>
+
-
 
+
-
<p>A tapasztalatok és ismeretek megszerzésében az alsóbb
+
-
évfolyamokon a játékoknak, a konkrét szituációknak, az életszerű helyzeteknek
+
-
van kitüntetett szerepük. </p>
+
-
 
+
-
<p>Az <span class=dvv>Ember a természetben</span> műveltségi
+
-
területen folyó nevelés-oktatás során a tanulók lehetőséget és segítséget
+
-
kapnak ahhoz, hogy <span class=dvv>korszerű természettudományos műveltséget,
+
-
világképet építsenek fel magukban</span>. Megismerkedhetnek az anyagok
+
-
tulajdonságaival, a természeti környezet változásaival, kölcsönhatásaival, a
+
-
jelenségekkel, a törvényszerűségekkel, valamint több más műveltségi területtel
+
-
együttműködve az embernek, az általa alkotott <span class=dvv>társadalomnak</span>,
+
-
valamint az őt körülvevő természetnek a kölcsönhatásaival. A műveltségi
+
-
területen zajló nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés igényeinek megfelelően
+
-
formálja a tanulók <span class=dvv>természethez való viszonyát. A</span> környezettudatos,
+
-
a természet kincseit védő, óvó magatartás a Föld iránt érzett felelősség
+
-
kialakításához járul hozzá. A műveltségi terület arra hívja fel a tanulók
+
-
figyelmét, hogy az <span class=dvv>ember része a természetnek</span>,
+
-
annak rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot, társadalmi és egyéni
+
-
cselekvései a természet folyamatainak részei. Ez az összefonódás mutat rá az
+
-
ember, az emberiség és az egyének sajátos felelősségére is.</p>
+
-
 
+
-
<p>Ezen a műveltségi területen a természeti és technikai
+
-
problémák megoldására nevelhetjük a tanulókat<span class=dvv>, aktív,
+
-
viszonyaikat változtatni képes, kritikus, kreatív emberekké formálva őket. </span></p>
+
-
 
+
-
[[/*]]
+

2015. szeptember 16., 10:42 változat

SZERKESZTÉS ALATT