Környezetismeret/Módszertani alapelvek

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret(Változatok közti eltérés)
A (1 revision(s))
Aktuális változat (2016. május 23., 17:01) (szerkesztés) (visszavonás)
(Hittig (vita) 2667 szerkesztésének visszaállítása.)
 
(Egy közbeeső változat nincs mutatva)

Aktuális változat

Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll.

Az emberismeret betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a természethez fűző szellemi kapcsolatok világába.

A társadalomismeret az ismeretek nyújtásán túl olyan képességek fejlesztését igényli, melyek segítségével a társadalmi problémák iránti érzékenységet növelhetjük. Látóköre kiterjed a lakóhely, az ország, Európa és a világ problémáira.

A tapasztalatok és ismeretek megszerzésében az alsóbb évfolyamokon a játékoknak, a konkrét szituációknak, az életszerű helyzeteknek van kitüntetett szerepük.

Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás során a tanulók lehetőséget és segítséget kapnak ahhoz, hogy korszerű természettudományos műveltséget, világképet építsenek fel magukban. Megismerkedhetnek az anyagok tulajdonságaival, a természeti környezet változásaival, kölcsönhatásaival, a jelenségekkel, a törvényszerűségekkel, valamint több más műveltségi területtel együttműködve az embernek, az általa alkotott társadalomnak, valamint az őt körülvevő természetnek a kölcsönhatásaival. A műveltségi területen zajló nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés igényeinek megfelelően formálja a tanulók természethez való viszonyát. A környezettudatos, a természet kincseit védő, óvó magatartás a Föld iránt érzett felelősség kialakításához járul hozzá. A műveltségi terület arra hívja fel a tanulók figyelmét, hogy az ember része a természetnek, annak rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot, társadalmi és egyéni cselekvései a természet folyamatainak részei. Ez az összefonódás mutat rá az ember, az emberiség és az egyének sajátos felelősségére is.

Ezen a műveltségi területen a természeti és technikai problémák megoldására nevelhetjük a tanulókat, aktív, viszonyaikat változtatni képes, kritikus, kreatív emberekké formálva őket.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.