Környezetismeret/Hozzárendelhető segédletek/Tematikus tervezés, tanmenet

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

IDÕ


ÓRA


TANANYAG


FELADATOK


TEVÉKENYSÉG


ESZKÖZÖK


KONCENTRÁCIÓ

Tartalomjegyzék

OKTÓBER


4.

 

II.  ÉLET AZ ÕSZI ERDÕBEN ÉS A GYÜMÖLCSÖSBEN

 


„Beszél a fákkal a bús őszi szél”

Tanulmányi séta az erdőben, gyümölcsöskert érintésével


Az őszi természet megfigyelése

A természetjárás szabályai


„Megérkezés  játékok”

Közvetlen megfigyelé-sek, jegyzetkészítés, rajz,

Gyűjtőmunka: termések, levelek, ágak-gallyak, talajminták


Gyűjtőtasak, doboz, távcső

nagyító, fényképezőgép

Mérőszalag, zsinórok


Irodalom - játékok

a természetben, versek

Ének-dalok az erdőről

Napközi - termésbábok, levélmozaik

 


5.


A séta tapasztalatainak feldolgozása

Az erdő szintjei


Összehasonlítás, válogatás – csoportosítás

 


Játékok, képek készítése a gyűjtött anyagokból

Csoportmunka – beszá-

molók készítése


A gyűjtött anyagok, képek, fényképek

 


Rajz – tematikus képalkotás az őszi erdőről

 

 

 


6.


Növények és növényi részek vizsgálata:

- Lombhullató-örökzöld

Fa-bokor

Az erdő állatai:

emlős - madár - rovar


Megfigyelés, válogatás, kiegészítés

Jellemző jegyek összevetése

Fogalomalkotások


Képalkotások, képek csoportosítása, szókártyák egyeztetése

Rövid szövegrészletek tanulmányozása


Képek - szókártyák

 


Irodalom – utánzó játékok

(növény, állat)

 

 


7.


Az erdő szerepe az ember életében, az ember szerepe az erdő életében

Erdőirtás – fatelepítés


Képességfejlesztés:

emlékezet, gondolkodás, képzelet, beleélő képesség, empátia


Beszélgetés – véleményalkotás

Szituációs játékok

Feladatmegoldás szövegben való tájékozódás


Könyvek az erdőről:

Dr. Nádai Magda:

Tollas, lombos bűvölet


Irodalom - versek az erdőről, képzeletjátékok

Somlyó Zoltán: Az erdő fohásza

 

 


8.


„Majd fölvidul a rigó…”

Az ősszel érő gyümölcsök

 


A gyümölcs részei

Mérési gyakorlatok

A helyes táplálkozásra szoktatás


Megfigyelések:

az érzékszervek használatával

Becslés - mérés - összehasonlítás


Mérőedények, mérőszalagok, ruhafogasból kétkarú mérleg


Matematika - tapogatós barkochba, mérések

Napközi -

gyümölcsnapok szervezése

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

JANUÁR

18.


VI.  ÉLET A TÉLI ERDÕBEN

 

„Múlik az ősz, itt a tél…”


Az erdő élete télen,

Változások,

A helyes öltözködés


Séta a téli erdőben, nyomrögzítés,

Megfigyelés-összehasonlítás,

Ok-okozati tényezők keresése


Fényképezőgép, távcső

Gipsz-nyomrögzítéshez

Magnó - a téli erdő hangjainak rögzítése

 

 


Irodalom – versek, dalok

a télről

Szabadidő - napközi:

túrák szervezése

 


19.

 


Az ember és az erdő I.

 


Gondoskodás az erdő állatairól,

Élőhely-életmód,

Vadvédelem


Madáretetés

Összefüggések keresése, csoportosítás

Gyűjtőmunka

- madártollak


Képek – hanganyag

Olajos magvak, termések, anyagok madáretetőhöz


Technika: madáretető készítése, állatok papírból-papírmasé

Ének: dalok állatokról,

erdőről;

Irodalom: téli ünnepek


20.

 


Az ember és az erdő II.


Az ember munkája az erdőben

A fa feldolgozása

 

 


Képek válogatása, rendszerezése

Látogatás egy asztalos-

műhelybe

(lehetőség szerint)

 


Különböző faanyagok,

Asztalos szerszámok


Technika: famunkák, madáretető

Rajz: művészetek

(faszobrászat, intarzia)

 

 <tableTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left width=758 style='width:568.5pt;margin-left:4.25pt;border-collapse:collapse; margin-left:4.8pt;margin-right:4.8pt'>


<tr style='page-break-inside:avoid'>
 <td width=42 rowspan=6 style='width:31.3pt;border:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>

Á

P

R

I

L

I

S

 </td>
 <td width=47 valign=top style='width:35.0pt;border:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>

 

 </td>
 <td width=122 valign=top style='width:91.25pt;border:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>

 

 </td>
 <td width=128 valign=top style='width:96.0pt;border:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>

 

 </td>
 <td width=150 valign=top style='width:112.4pt;border:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>

 

 </td>
 <td width=124 valign=top style='width:93.05pt;border:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>

 

 </td>
 <td width=146 valign=top style='width:109.5pt;border:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>

 

 </td>
</tr>
<tr style='page-break-inside:avoid'>
  <td width=47 valign=top style='width:35.0pt;border-top:none;border-left:none;  border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


 

 </td>
  <td width=122 valign=top style='width:91.25pt;border-top:none;border-left:  none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


 

 </td>
  <td width=128 valign=top style='width:96.0pt;border-top:none;border-left:  none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


 

 </td>
  <td width=150 valign=top style='width:112.4pt;border-top:none;border-left:  none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


 

 </td>
  <td width=124 valign=top style='width:93.05pt;border-top:none;border-left:  none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


 

 </td>
  <td width=146 valign=top style='width:109.5pt;border-top:none;border-left:  none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


 

 </td>
</tr>
<tr style='page-break-inside:avoid'>
 <td width=47 rowspan=2 valign=top style='width:35.0pt;border:none;border-right:  solid windowtext 1.5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>

31.

 </td>
  <td width=670 colspan=5 valign=top style='width:502.2pt;border-top:none;  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


VIII.  ÉLET A TAVASZI ERDÕBEN ÉS VÍZPARTON

 

 </td>
</tr>
<tr style='page-break-inside:avoid;height:51.95pt'>
 <td width=122 valign=top style='width:91.25pt;border:none;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:51.95pt'>

„Nincs több fázás, boldog, aki él…”

 </td>
  <td width=128 valign=top style='width:96.0pt;border-top:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:51.95pt'>


A tavaszi erdő életében bekövetkezett változások

 </td>
  <td width=150 valign=top style='width:112.4pt;border-top:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:51.95pt'>


Tanulmányi séta – közvetlen megfigyelés

Talajminta vizsgálata

 </td>
  <td width=124 valign=top style='width:93.05pt;border-top:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:51.95pt'>


Távcső-nagyító, fényképezőgép, gyűjtődoboz

 </td>
  <td width=146 valign=top style='width:109.5pt;border-top:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:51.95pt'>


Játékok a természetben

Ének - dalok, játékok

 

 

 

 </td>
</tr>
<tr style='page-break-inside:avoid'>
  <td width=47 valign=top style='width:35.0pt;border-top:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 2.25pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


32.

 </td>
  <td width=122 valign=top style='width:91.25pt;border-top:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 2.25pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


A növények és állatok élete tavasszal

 </td>
  <td width=128 valign=top style='width:96.0pt;border-top:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 2.25pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


A séta tapasztalatainak feldolgozása:

Lágyszárú növények részei

Párzás-szaporodás,

kicsinyek nevelése

 </td>
  <td width=150 valign=top style='width:112.4pt;border-top:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 2.25pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


Megfigyelés, a tapasztalatok rögzítése

 </td>
  <td width=124 valign=top style='width:93.05pt;border-top:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 2.25pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


.Jegyzetfüzet

 </td>
  <td width=146 valign=top style='width:109.5pt;border-top:solid windowtext 1.5pt;  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 2.25pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


Irodalom - állatok életéről szóló leírások

Ének - dalok állatokról

 

 

 </td>
</tr>
<tr style='page-break-inside:avoid'>
  <td width=47 valign=top style='width:35.0pt;border-top:none;border-left:none;  border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


33.

 </td>
  <td width=122 valign=top style='width:91.25pt;border-top:none;border-left:  none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


Magból növény

 </td>
  <td width=128 valign=top style='width:96.0pt;border-top:none;border-left:  none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


A növény fejlődésének feltételei

 </td>
  <td width=150 valign=top style='width:112.4pt;border-top:none;border-left:  none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


Babszem csíráztatása, a fejlődés megfigyelése különböző feltételek biztosításával és megvonásával

 </td>
  <td width=124 valign=top style='width:93.05pt;border-top:none;border-left:  none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


cserép, talaj, magvak

 </td>
  <td width=146 valign=top style='width:109.5pt;border-top:none;border-left:  none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.5pt;  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>


Napközi -

növények ültetése, ápolása, gondozása,

Szobanövények

 </td>
</tr>

</table> A laphoz nem tartoznak aloldalak.