Környezetismeret/Hozzárendelhető segédletek/Értékelési módok, módszerek

Az Alsós tanítói portálból

Az értékelésről

A hatékony fejlesztés mellett jelentős szerepe van a folyamatos értékelésnek, visszacsatolásnak. A korszerű természettudományos szemléletformálásban a célok között nem a természettudományi szaktárgyak előkészítésén van a hangsúly, ezért nem mérünk ilyesfajta tudástartalmakat és a tanulók teljesítményét sem ezek alapján értékeljük. Célszerűbb a kulcskompetenciák alakítása érdekében meghatározott feladatoknak

  • az énkép és az önismeret,
  • a hon-, és népismeret,
  • az európai azonosságtudat alakításának;
  • a környezettudatosságra nevelésnek;
  • a tanulás tanításának;
  • az egészséges testi, lelki és szociális fejlődés,

-a felnőttlét szerepeire való felkészülés támogatásának; A laphoz nem tartoznak aloldalak.