Környezetismeret/Fejlesztendő képességek

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
A (1 revision(s))
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<h2>Ember és társadalom műveltségi területből</h2>
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
 
+
-
<h4>1. Ismeretszerzés, tanulás</h4>
+
-
 
+
-
<p>Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tárgyak,
+
-
épületek, képek közvetlen megfigyeléséből.</p>
+
-
 
+
-
<p>Segédkönyvek, atlaszok, gyermeklexikonok használata.</p>
+
-
 
+
-
<p>A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben.</p>
+
-
 
+
-
<h4>2. Kritikai gondolkodás</h4>
+
-
 
+
-
<p>Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával
+
-
kapcsolatban.</p>
+
-
 
+
-
<h4>3. Kommunikáció</h4>
+
-
 
+
-
<p>Beszélgetés és vita egy-egy emberismereti témáról.</p>
+
-
 
+
-
<p>Szóbeli beszámoló a saját tapasztalatokról, gyűjtőmunkával
+
-
szerzett ismeretekről.</p>
+
-
 
+
-
<h4>4. Térben-időben való tájékozódás</h4>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>Az idő tagolására szolgáló kifejezések
+
-
használata: perc, óra, nap, hét, hónap, év. Időmeghatározó kifejezések
+
-
használata:</span> amikor kicsi voltam, amikor szüleim gyerekek voltak, amikor
+
-
nagyszüleim gyerekek voltak.</p>
+
-
 
+
-
<p>Egyszerű térképek másolása kézi munkával. A térkép
+
-
legfontosabb elemeinek felismerése: vizek, domborzati jelölések, államhatárok,
+
-
települések.</p>
+
-
 
+
-
<p>Helyszínek modellezése <span class=comments>(pl.
+
-
vázlatrajz, terepasztal, makett)</span>.</p>
+
-
 
+
-
<h4>5. A tartalom kulcselemei</h4>
+
-
 
+
-
<p>Legyen alkalmuk a tanulóknak egyebek mellett arra, hogy</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>megismerkedjenek a környék, a lakóhely
+
-
természeti értékeivel,</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>megismerjék az iskolai élet legfontosabb
+
-
szabályait, és megvitassák azok szerepét, jelentőségét.</p>
+
-
 
+
-
<h4>6. A reflexiót irányító kérdések</h4>
+
-
 
+
-
<p>Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy választ keressenek
+
-
olyan kérdésekre, mint a következők.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Melyek a saját tulajdonságaim?</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Miben vagyok másokhoz hasonló?</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Miben különbözöm másoktól?</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Mire vagyok képes?</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Mire nem vagyok képes?</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Milyen szeretnék lenni?</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Miért van szükség szabályokra?</p>
+
-
 
+
-
<h2>Ember a természetben műveltségi területből</h2>
+
-
 
+
-
<h4>1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásról</h4>
+
-
 
+
-
<p>A természettudományok eszközeivel kezelhető technikai,
+
-
társadalmi kérdések megfogalmazása a családi környezetből hozott s az életkornak
+
-
megfelelő ismeretrendszerekből kiindulva a fokozatosság elvével. A
+
-
kérdésfeltevés, az alapos vizsgálat igényének tudatos kialakítása, fejlesztése.</p>
+
-
 
+
-
<p>A természetnek mint védendő világnak az értelmezése. Annak
+
-
fokozatos belátása, hogy az emberi tevékenység és maga az ember szerves része a
+
-
természeti folyamatoknak.</p>
+
-
 
+
-
<p>A tudományos vizsgálat iránti igény fokozatos formálása.</p>
+
-
 
+
-
[[/*]]
+

2015. szeptember 16., 10:42 változat

SZERKESZTÉS ALATT