Környezetismeret/Fejlesztendő képességek

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret(Változatok közti eltérés)
A (1 revision(s))
Aktuális változat (2016. május 23., 17:00) (szerkesztés) (visszavonás)
(Hittig (vita) 2668 szerkesztésének visszaállítása.)
 
(Egy közbeeső változat nincs mutatva)

Aktuális változat

Tartalomjegyzék

Ember és társadalom műveltségi területből

1. Ismeretszerzés, tanulás

Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek közvetlen megfigyeléséből.

Segédkönyvek, atlaszok, gyermeklexikonok használata.

A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben.

2. Kritikai gondolkodás

Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban.

3. Kommunikáció

Beszélgetés és vita egy-egy emberismereti témáról.

Szóbeli beszámoló a saját tapasztalatokról, gyűjtőmunkával szerzett ismeretekről.

4. Térben-időben való tájékozódás

Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata: perc, óra, nap, hét, hónap, év. Időmeghatározó kifejezések használata: amikor kicsi voltam, amikor szüleim gyerekek voltak, amikor nagyszüleim gyerekek voltak.

Egyszerű térképek másolása kézi munkával. A térkép legfontosabb elemeinek felismerése: vizek, domborzati jelölések, államhatárok, települések.

Helyszínek modellezése (pl. vázlatrajz, terepasztal, makett).

5. A tartalom kulcselemei

Legyen alkalmuk a tanulóknak egyebek mellett arra, hogy

megismerkedjenek a környék, a lakóhely természeti értékeivel,

megismerjék az iskolai élet legfontosabb szabályait, és megvitassák azok szerepét, jelentőségét.

6. A reflexiót irányító kérdések

Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy választ keressenek olyan kérdésekre, mint a következők.

Melyek a saját tulajdonságaim?

Miben vagyok másokhoz hasonló?

Miben különbözöm másoktól?

Mire vagyok képes?

Mire nem vagyok képes?

Milyen szeretnék lenni?

Miért van szükség szabályokra?

Ember a természetben műveltségi területből

1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásról

A természettudományok eszközeivel kezelhető technikai, társadalmi kérdések megfogalmazása a családi környezetből hozott s az életkornak megfelelő ismeretrendszerekből kiindulva a fokozatosság elvével. A kérdésfeltevés, az alapos vizsgálat igényének tudatos kialakítása, fejlesztése.

A természetnek mint védendő világnak az értelmezése. Annak fokozatos belátása, hogy az emberi tevékenység és maga az ember szerves része a természeti folyamatoknak.

A tudományos vizsgálat iránti igény fokozatos formálása.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.