Környezetismeret/Fejlesztendő képességek

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
Aktuális változat (2016. május 23., 17:00) (szerkesztés) (visszavonás)
(Hittig (vita) 2668 szerkesztésének visszaállítása.)
 
1. sor: 1. sor:
-
== SZERKESZTÉS ALATT ==
+
<h2>Ember és társadalom műveltségi területből</h2>
 +
 
 +
<h4>1. Ismeretszerzés, tanulás</h4>
 +
 
 +
<p>Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tárgyak,
 +
épületek, képek közvetlen megfigyeléséből.</p>
 +
 
 +
<p>Segédkönyvek, atlaszok, gyermeklexikonok használata.</p>
 +
 
 +
<p>A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben.</p>
 +
 
 +
<h4>2. Kritikai gondolkodás</h4>
 +
 
 +
<p>Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával
 +
kapcsolatban.</p>
 +
 
 +
<h4>3. Kommunikáció</h4>
 +
 
 +
<p>Beszélgetés és vita egy-egy emberismereti témáról.</p>
 +
 
 +
<p>Szóbeli beszámoló a saját tapasztalatokról, gyűjtőmunkával
 +
szerzett ismeretekről.</p>
 +
 
 +
<h4>4. Térben-időben való tájékozódás</h4>
 +
 
 +
<p><span class=dvv>Az idő tagolására szolgáló kifejezések
 +
használata: perc, óra, nap, hét, hónap, év. Időmeghatározó kifejezések
 +
használata:</span> amikor kicsi voltam, amikor szüleim gyerekek voltak, amikor
 +
nagyszüleim gyerekek voltak.</p>
 +
 
 +
<p>Egyszerű térképek másolása kézi munkával. A térkép
 +
legfontosabb elemeinek felismerése: vizek, domborzati jelölések, államhatárok,
 +
települések.</p>
 +
 
 +
<p>Helyszínek modellezése <span class=comments>(pl.
 +
vázlatrajz, terepasztal, makett)</span>.</p>
 +
 
 +
<h4>5. A tartalom kulcselemei</h4>
 +
 
 +
<p>Legyen alkalmuk a tanulóknak egyebek mellett arra, hogy</p>
 +
 
 +
<p class=lista>megismerkedjenek a környék, a lakóhely
 +
természeti értékeivel,</p>
 +
 
 +
<p class=lista>megismerjék az iskolai élet legfontosabb
 +
szabályait, és megvitassák azok szerepét, jelentőségét.</p>
 +
 
 +
<h4>6. A reflexiót irányító kérdések</h4>
 +
 
 +
<p>Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy választ keressenek
 +
olyan kérdésekre, mint a következők.</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Melyek a saját tulajdonságaim?</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Miben vagyok másokhoz hasonló?</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Miben különbözöm másoktól?</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Mire vagyok képes?</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Mire nem vagyok képes?</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Milyen szeretnék lenni?</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Miért van szükség szabályokra?</p>
 +
 
 +
<h2>Ember a természetben műveltségi területből</h2>
 +
 
 +
<h4>1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásról</h4>
 +
 
 +
<p>A természettudományok eszközeivel kezelhető technikai,
 +
társadalmi kérdések megfogalmazása a családi környezetből hozott s az életkornak
 +
megfelelő ismeretrendszerekből kiindulva a fokozatosság elvével. A
 +
kérdésfeltevés, az alapos vizsgálat igényének tudatos kialakítása, fejlesztése.</p>
 +
 
 +
<p>A természetnek mint védendő világnak az értelmezése. Annak
 +
fokozatos belátása, hogy az emberi tevékenység és maga az ember szerves része a
 +
természeti folyamatoknak.</p>
 +
 
 +
<p>A tudományos vizsgálat iránti igény fokozatos formálása.</p>
 +
 
 +
[[/*]]

Aktuális változat

Tartalomjegyzék

Ember és társadalom műveltségi területből

1. Ismeretszerzés, tanulás

Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek közvetlen megfigyeléséből.

Segédkönyvek, atlaszok, gyermeklexikonok használata.

A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben.

2. Kritikai gondolkodás

Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban.

3. Kommunikáció

Beszélgetés és vita egy-egy emberismereti témáról.

Szóbeli beszámoló a saját tapasztalatokról, gyűjtőmunkával szerzett ismeretekről.

4. Térben-időben való tájékozódás

Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata: perc, óra, nap, hét, hónap, év. Időmeghatározó kifejezések használata: amikor kicsi voltam, amikor szüleim gyerekek voltak, amikor nagyszüleim gyerekek voltak.

Egyszerű térképek másolása kézi munkával. A térkép legfontosabb elemeinek felismerése: vizek, domborzati jelölések, államhatárok, települések.

Helyszínek modellezése (pl. vázlatrajz, terepasztal, makett).

5. A tartalom kulcselemei

Legyen alkalmuk a tanulóknak egyebek mellett arra, hogy

megismerkedjenek a környék, a lakóhely természeti értékeivel,

megismerjék az iskolai élet legfontosabb szabályait, és megvitassák azok szerepét, jelentőségét.

6. A reflexiót irányító kérdések

Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy választ keressenek olyan kérdésekre, mint a következők.

Melyek a saját tulajdonságaim?

Miben vagyok másokhoz hasonló?

Miben különbözöm másoktól?

Mire vagyok képes?

Mire nem vagyok képes?

Milyen szeretnék lenni?

Miért van szükség szabályokra?

Ember a természetben műveltségi területből

1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásról

A természettudományok eszközeivel kezelhető technikai, társadalmi kérdések megfogalmazása a családi környezetből hozott s az életkornak megfelelő ismeretrendszerekből kiindulva a fokozatosság elvével. A kérdésfeltevés, az alapos vizsgálat igényének tudatos kialakítása, fejlesztése.

A természetnek mint védendő világnak az értelmezése. Annak fokozatos belátása, hogy az emberi tevékenység és maga az ember szerves része a természeti folyamatoknak.

A tudományos vizsgálat iránti igény fokozatos formálása.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.