Környezetismeret/Betekintő/Továbbképzéseink/Megrendelő - ajánlat alkalmi foglalkozásokra

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
18. sor: 18. sor:
Szilvásiné Turzó Ágnes: A fogalmazástanítás lépései
Szilvásiné Turzó Ágnes: A fogalmazástanítás lépései
-
2012. február 21. 8 óra
+
2013. február 21. 8 óra
Temesvári Miklós: Élménypedagógia a környezetismeret-órákon
Temesvári Miklós: Élménypedagógia a környezetismeret-órákon
-
2012. február 28. 8 óra
+
2013. február 28. 8 óra
Sövegházy Márta: Nézd, milyen szép! Művészeti nevelés a szabadidőben
Sövegházy Márta: Nézd, milyen szép! Művészeti nevelés a szabadidőben
27. sor: 27. sor:
Jencsikné Végh Adrienn: A gyorsolvasási gyakorlatok szerepe a számfogalom erősítésében
Jencsikné Végh Adrienn: A gyorsolvasási gyakorlatok szerepe a számfogalom erősítésében
- 
2013. március 21. 8 óra
2013. március 21. 8 óra
Szakolczai Katalin: Az irodalmi szövegek szerepe a kifejezőképesség fejlesztésében
Szakolczai Katalin: Az irodalmi szövegek szerepe a kifejezőképesség fejlesztésében

2012. május 21., 17:47 változat

Tematikus napok (bemutatóórához kapcsolódó előadások)


Kistanfolyamok (5 órás tematikus délelőttök: bemutatóórák, előadások, gyakorlat, konzultáció egy témakörben. A továbbképzési pontszámba beleszámító igazolással)


2012. október 18., csütörtök 8 óra Csájiné Knézics Anikó: Íráselőkészítés – módszerek, technikák 1.-2. osztályban

2012. november 15. 8-13 óra Oravecz Márta: Kognitív képességek fejlesztése az írásórán 1.-2. osztályban

2012. november 29. 8 óra Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes: A gondolkodás fejlesztése és a szöveges feladatok

2012. december 13. 8 óra Szilvásiné Turzó Ágnes: A fogalmazástanítás lépései

2013. február 21. 8 óra Temesvári Miklós: Élménypedagógia a környezetismeret-órákon

2013. február 28. 8 óra Sövegházy Márta: Nézd, milyen szép! Művészeti nevelés a szabadidőben

2013. március 7. 8 óra Jencsikné Végh Adrienn: A gyorsolvasási gyakorlatok szerepe a számfogalom erősítésében

2013. március 21. 8 óra Szakolczai Katalin: Az irodalmi szövegek szerepe a kifejezőképesség fejlesztésében

Megrendelő - ajánlat alkalmi foglalkozásokra


Általános pedagógia

Szöveges értékelés az 1. osztályban Elõadó: Sz. Oravecz Márta

Értékelés a gyakorlatban Elõadó: Temesvári Miklós

Az analógiás gondolkodás fejlesztésérõl Elõadó: Sz. Oravecz Márta

A projektmódszer elmélete és gyakorlata Elõadó: Temesvári Miklós

A projektmódszer bemutatása egy konkrét példán Elõadó: Szakolczai Katalin

Magyar nyelv és irodalom


Matematika


Környezetismeret

Kiegészítõ irodalom feldolgozása

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Szakolczai Katalin és Temesvári Miklós

 

 


Titokzatos ábrák vagy izgalmas tények? (Statisztika kisiskolásoknak)

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók: Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Sz. Oravecz Márta


Élménypedagógia (tanulmányi séta, kirándulás, erdei iskola)

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Szakolczai Katalin és Temesvári Miklós

Versfeldolgozás

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Szakolczai Katalin és Temesvári Miklós

 

.


Algoritmus és/vagy kreatívitás

A szöveges felada-tok tanításának módszertana

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók: : Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Sz. Oravecz Márta


Az önálló tanulás elõkészítése algo-ritmus alkalmazá-sával

Elõadók:Szakolczai Katalin és Szilvásiné Turzó Ágnes

 

 

 

 

Képesség- és készségfejlesztés fogalmazásórán

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Temesvári Miklós

 


Próbáld ki te is!

Geometriai tapasz-talatszerzés

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók: Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Sz. Oravecz Márta


A periodikusság és ciklikusság fogalmának alapozása mozgással, elját-szással, kirakással

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás

A drámapedagógia alkalmazása a taní-tási gyakorlatban

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Csájiné Knézics Anikó és Szilvásiné Turzó Ágnes

 


A lényegkiemelõ és általánosító ké-pesség fejlesztése

-Sorozatok síkban és térben-

Bemuatóóra és elõadás

Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes


Fenntarthatóság, környezettudatóság a környezeti nevelés gyakorlatában

Temesvári Miklós

Bemutató és elõadás

Írás: íráselõkészí-tés, írástechnika

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Csájiné Knézics Anikó és Sz. Oravecz Márta

 


Van egy madza-god?

- Egyszerû eszkö-

zök matematikaórán

Bemuatóóra és elõadás

Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes


Az erdei iskola tervezése, szervezése és lebonyolítása

Temesvári Miklós

Bemutató és elõadás

A szövegfeldolgo-zás módjai

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Csájiné Knézics Anikó és Szilvásiné Turzó Ágnes


Sokszempontú problémamegoldás

- Piros-kék-sárga -

Bemuatóóra és elõadás

Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes

Bemuatóóra és elõadás


Programtervek, projektek az erdei iskolában

Temesvári Miklós

Bemutató és elõadás

Versfeldolgozás drámapedagógiai módszerekkel

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Csájiné Knézics Anikó és Szilvásiné Turzó Ágnes

 


Egy doboz gyufa

-Eszközhasználat a matematikaórákon

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás


Integrált környezetismeret az alsó tagozaton

Temesvári Miklós

Bemuatató és elõadás

A hangos olvasás „másképpen”

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás


Mi van a doboz-ban?

- Összefüggéseket felismerõ és rendezõ képesség fejlesztése

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás


 

Az ujjammal is írok

-A finommozgás fejlesztése

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás


Összeadjam vagy kivonjam?

- Mûveletek értelmezése az 1. osztályban

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás


 

Az irodalmi érzé-kenység fejlesztése

Szilvásiné Turzó Ágnes

Bemutatóóra és elõadás


Szorzás, osztás, bennfoglalás

-Kapcsolatok felis-merésének képes-sége

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás


 

Kényszer vagy örömolvasás avagy a kötelezõ iroda-lom feldolgozása

Szilvásiné Turzó Ágnes

Bemutatóóra és elõadás


 


 

Komplex anyanyel-vi nevelés a min-dennapokban

Csájiné Knézics Anikó

Bemutatóóra és elõadás


 


 

Kommunikációs készség fejleszté-sének lehetõségei

Szilvásiné Turzó Ágnes

Bemutatóóra és elõadás


 


 

Új látásmód – új megközelítés – a magyarórákon

Szilvásiné Turzó Ágnes

Bemutatóóra és elõadás


 


 

Nyelvtani fogalomalkotás

Szilvásiné Turzó Ágnes

Bemutatóóra és elõadás

 

 

 

 

 

Napközi


 


 

Az osztálytanító és a napközis tanító együttmûködése

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Dr. Turcsányiné Bacsák Katalin

 


 


 

A programok elõzetes megbeszélés alapján zajlanak. Bejelentkezni telefonon vagy személyesen lehet. (210-10-30 a szervezõknél)

A laphoz nem tartoznak aloldalak.