Környezetismeret/Betekintő/Továbbképzéseink/Megrendelő - ajánlat alkalmi foglalkozásokra

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
1. sor: 1. sor:
<h3>Megrendelő - ajánlat alkalmi foglalkozásokra</h3>
<h3>Megrendelő - ajánlat alkalmi foglalkozásokra</h3>
-
<h3>Ajánlat </h3>
+
 
<table>
<table>
173. sor: 173. sor:
-
<p><span>lényegkiemel&otilde; és általánosító ké-pesség
+
<p><span>A lényegkiemel&otilde; és általánosító ké-pesség
fejlesztése</span></p>
fejlesztése</span></p>
<p><span>-Sorozatok síkban és térben-</span></p>
<p><span>-Sorozatok síkban és térben-</span></p>
191. sor: 191. sor:
<td width=205 valign=top style='width:153.5pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'>
<td width=205 valign=top style='width:153.5pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;padding:0in 3.5pt 0in 3.5pt'>
-
<p><span> Írás: írásel&otilde;készí-tés, írástechnika</span></p>
+
<p><span> Írás: írásel&otilde;készí-tés, írástechnika</span></p>
<p><span>8-10 óra bemutatóórák</span></p>
<p><span>8-10 óra bemutatóórák</span></p>
<p><span>10-12 óra el&otilde;adás és konzultáció</span></p>
<p><span>10-12 óra el&otilde;adás és konzultáció</span></p>
254. sor: 254. sor:
-
<p><span> Egy doboz gyufa</span></p>
+
<p><span> Egy doboz gyufa</span></p>
<p><span>-Eszközhasználat a </span> <span class=dvvChar>
<p><span>-Eszközhasználat a </span> <span class=dvvChar>
matematikaórákon</span></p>
matematikaórákon</span></p>
463. sor: 463. sor:
<h4>A programok el&otilde;zetes megbeszélés alapján zajlanak. Bejelentkezni telefonon
<h4>A programok el&otilde;zetes megbeszélés alapján zajlanak. Bejelentkezni telefonon
-
vagy személyesen lehet.  (210-10-30 a szervez&otilde;knél)</h4>
+
vagy személyesen lehet. (210-10-30 a szervez&otilde;knél)</h4>
[[/*]]
[[/*]]

2008. január 18., 12:03 változat

Megrendelő - ajánlat alkalmi foglalkozásokra


Általános pedagógia

Szöveges értékelés az 1. osztályban Elõadó: Sz. Oravecz Márta

Értékelés a gyakorlatban Elõadó: Temesvári Miklós

Az analógiás gondolkodás fejlesztésérõl Elõadó: Sz. Oravecz Márta

A projektmódszer elmélete és gyakorlata Elõadó: Temesvári Miklós

A projektmódszer bemutatása egy konkrét példán Elõadó: Szakolczai Katalin

Magyar nyelv és irodalom


Matematika


Környezetismeret

Kiegészítõ irodalom feldolgozása

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Szakolczai Katalin és Temesvári Miklós

 

 


Titokzatos ábrák vagy izgalmas tények? (Statisztika kisiskolásoknak)

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók: Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Sz. Oravecz Márta


Élménypedagógia (tanulmányi séta, kirándulás, erdei iskola)

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Szakolczai Katalin és Temesvári Miklós

Versfeldolgozás

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Szakolczai Katalin és Temesvári Miklós

 

.


Algoritmus és/vagy kreatívitás

A szöveges felada-tok tanításának módszertana

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók: : Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Sz. Oravecz Márta


Az önálló tanulás elõkészítése algo-ritmus alkalmazá-sával

Elõadók:Szakolczai Katalin és Szilvásiné Turzó Ágnes

 

 

 

 

Képesség- és készségfejlesztés fogalmazásórán

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Temesvári Miklós

 


Próbáld ki te is!

Geometriai tapasz-talatszerzés

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók: Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Sz. Oravecz Márta


A periodikusság és ciklikusság fogalmának alapozása mozgással, elját-szással, kirakással

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás

A drámapedagógia alkalmazása a taní-tási gyakorlatban

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Csájiné Knézics Anikó és Szilvásiné Turzó Ágnes

 


A lényegkiemelõ és általánosító ké-pesség fejlesztése

-Sorozatok síkban és térben-

Bemuatóóra és elõadás

Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes


Fenntarthatóság, környezettudatóság a környezeti nevelés gyakorlatában

Temesvári Miklós

Bemutató és elõadás

Írás: íráselõkészí-tés, írástechnika

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Csájiné Knézics Anikó és Sz. Oravecz Márta

 


Van egy madza-god?

- Egyszerû eszkö-

zök matematikaórán

Bemuatóóra és elõadás

Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes


Az erdei iskola tervezése, szervezése és lebonyolítása

Temesvári Miklós

Bemutató és elõadás

A szövegfeldolgo-zás módjai

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Csájiné Knézics Anikó és Szilvásiné Turzó Ágnes


Sokszempontú problémamegoldás

- Piros-kék-sárga -

Bemuatóóra és elõadás

Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes

Bemuatóóra és elõadás


Programtervek, projektek az erdei iskolában

Temesvári Miklós

Bemutató és elõadás

Versfeldolgozás drámapedagógiai módszerekkel

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Csájiné Knézics Anikó és Szilvásiné Turzó Ágnes

 


Egy doboz gyufa

-Eszközhasználat a matematikaórákon

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás


Integrált környezetismeret az alsó tagozaton

Temesvári Miklós

Bemuatató és elõadás

A hangos olvasás „másképpen”

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás


Mi van a doboz-ban?

- Összefüggéseket felismerõ és rendezõ képesség fejlesztése

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás


 

Az ujjammal is írok

-A finommozgás fejlesztése

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás


Összeadjam vagy kivonjam?

- Mûveletek értelmezése az 1. osztályban

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás


 

Az irodalmi érzé-kenység fejlesztése

Szilvásiné Turzó Ágnes

Bemutatóóra és elõadás


Szorzás, osztás, bennfoglalás

-Kapcsolatok felis-merésének képes-sége

Sz. Oravecz Márta

Bemuatóóra és elõadás


 

Kényszer vagy örömolvasás avagy a kötelezõ iroda-lom feldolgozása

Szilvásiné Turzó Ágnes

Bemutatóóra és elõadás


 


 

Komplex anyanyel-vi nevelés a min-dennapokban

Csájiné Knézics Anikó

Bemutatóóra és elõadás


 


 

Kommunikációs készség fejleszté-sének lehetõségei

Szilvásiné Turzó Ágnes

Bemutatóóra és elõadás


 


 

Új látásmód – új megközelítés – a magyarórákon

Szilvásiné Turzó Ágnes

Bemutatóóra és elõadás


 


 

Nyelvtani fogalomalkotás

Szilvásiné Turzó Ágnes

Bemutatóóra és elõadás

 

 

 

Kép:Cikk 152 image001.gif  

 

Napközi


 


 

Az osztálytanító és a napközis tanító együttmûködése

8-10 óra bemutatóórák

10-12 óra elõadás és konzultáció

Elõadók:Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Dr. Turcsányiné Bacsák Katalin

 


 


 

A programok elõzetes megbeszélés alapján zajlanak. Bejelentkezni telefonon vagy személyesen lehet. (210-10-30 a szervezõknél)

A laphoz nem tartoznak aloldalak.